Απόφοιτοι


Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, από το Τμήμα Περιβάλλοντος έχουν αποφοιτήσει 960 φοιτητές ενώ έχουν απονεμηθεί 767 μεταπτυχιακοί και 122 διδακτορικοί τίτλοι. Πολλοί από τους αποφοίτους μας διαπρέπουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στον ακαδημαϊκό, ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.