Επιστημονικές Δημοσιεύσεις


Εδώ μπορείτε να δείτε τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές δημοσιεύσεις των ερευνητών στο Τμήμα Περιβάλλοντος (ενημέρωση: Ιούνιος 2017). Για τη διαχρονική εξέλιξη της επιστημονικής έρευνας στο Τμήμα μας (αριθμός άρθρων και αναφορών) δείτε εδώ.


Adamidis G.C., Aloupi M., Mastoras P., Papadaki M.-I. & Dimitrakopoulos P.G. (2017). Is annual or perennial harvesting more efficient in Ni phytoextraction? Plant and Soil, doi:10.1007/s11104-017-3287-9

Beckham Hooff, S., Botetzagias, I. & Kizos, Ath. (2017). Seeing the Wind (Farm): Applying Q-methodology to Understand the Public’s Reception of the Visuals Around a Wind Farm DevelopmentEnvironmental Communication doi:10.1080/17524032.2017.1292937

Dimitrakopoulos P.G., Koukoulas S., Galanidis A., Delipetrou P., Gounaridis D., Touloumi K. & Arianoutsou M. (2017). Factors shaping alien plant species richness spatial patterns across Natura 2000 Special Areas of Conservation of GreeceThe Science of the Total Environment, 601-602: 461-468.

Fyllas N.M., Christopoulou A., Galanidis A., Michelaki  C.Z., Giannakopoulos C., Dimitrakopoulos P.G., Arianoutsou M. & Gloor M. (2017). Predicting species dominance shifts across elevation gradients in mountain forests in Greece under a warmer and drier climateRegional Environmental Change, 17: 1165–1177.

Fyllas, N.M., Christopoulou A., Galanidis A., Michelaki C. Z., Dimitrakopoulos P.G., Fulé P.Z. & Arianoutsou M. (2017). Tree growth-climate relationships in a forest-plot network on Mediterranean mountainsThe Science of the Total Environment. 598: 393–403.

Gkiouzepas G. & Botetzagias I. (2017). The Narrative Cycle of Climate Change in the Greek Newspapers, 2001–2008Environmental Communication, doi:10.1080/17524032.2017.1292936.

Jones Ν., McGinlay J. & Dimitrakopoulos P.G. (2017) Improving social impact assessment of Protected Areas: A review of the literature and directions for future researchEnvironmental Impact Assessment Review, 64: 1-7.

Letcher R., Stapleton H., Kalantzi O.-I. & Covaci An. (guest editors) «Human Exposure to Flame Retardants» Article Collection, Environment International

Simha Pr., Mutiara Z.Z. & Gaganis P. (2017). Vulnerability Assessment of Water Resources and Adaptive Management Approach for Lesvos Island, GreeceSustainable Water Resources Management, DOI: 10.1007/s40899-017-0095-6

Spigler R.B., Theodorou K. & Chang S.-M. (2017). Inbreeding depression and drift load in small populations at demographic disequilibriumEvolution, 71(1):81-94.

Vinceti Μ.,  Violi F, Tzatzarakis Μ., Mandrioli J., Malagoli C., Hatch E., Fini N., Fasano A., Rakitskii N., Kalantzi O.-I. &  Tsatsakis Ar. (2017) Pesticides, polychlorinated biphenyls and polycyclic aromatic hydrocarbons in cerebrospinal fluid of amyotrophic lateral sclerosis patients: a case-control study. Environmental Research 155:261-267.