Ερευνητικά Προγράμματα


Από την ίδρυσή του, το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει διαχειριστεί και εξασφαλίσει δεκάδες ερευνητικά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα στο Τμήμα μας είναι τα εξής:

Τίτλος Προγράμματος Υπεύθυνο Μέλος ΔΕΠ Χρηματοδότηση από: Συνολικός Προυπολογισμός
1 Θαλής – Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Προσδιορισμός των πηγών και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των λεπτόκοκκων και υπερλεπτόκοκκων αιωρούμενων σωματιδίων του ατμοσφαιρικού αερολύματος που επηρεάζουν το κλίμα της Ελλάδας Χ. Πηλίνης Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 600.000€
2 Θαλής – Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Διερεύνηση της τύχης οργανικών μικρορυπαντών κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και μελέτη της συμπεριφοράς τους κατά τη διάθεση επεξεργασμένων αποβλήτων στο υδατικό περιβάλλον​» (MIS 376736) Α. Στασινάκης Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 540.000€
3 Θαλής – Πανεπιστήμιο Αιγαίου -Ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στη συμμετοχική λήψη αποφάσεων Κ. Ευαγγελινός Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 540.000€
4 ΠΕΓΑ – Περιβαλλοντική Διαχείριση – Σύγχρονα εργαλεία (MIS 485388) Δ. Χαραλαμπόπουλος Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 83.889€
5 Δημιουργία μηχανισμών επιστημονικής παρακολούθησης τουρισμού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Γ.Σπιλάνης Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 190.000€
6 Ολοκληρωμένο Προγράμμα Έρευνας για τη Νησιωτικότητα (ΟΠΕΝ) Γ.Σπιλάνης Υπουργείο Παιδείας (δράση 6 του έργου «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ως βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου»)  919.277€
7 ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ-Ενίσχυση του ανθρωπίνου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής διατριβής: Μελέτη της γενετικής δομής και ποικιλότητας του προβάτου της φυλής Λέσβου Κ. Θεοδώρου Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 45.000€