Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περ/κης Πολιτικής & Διαχείρισης


Το Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης, του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 204, ΦΕΚ 182, Τχ Α, 08 Αυγούστου 2002. Ασχολείται με έρευνα σε θέματα εφαρμοσμένης περιβαλλοντικής πολιτικής & κοινωνιολογίας και πράσινης διαχείρισης επιχειρήσεων & οργανισμών.

Κωνσταντίνος Ευαγγελινός, Επίκουρος Καθηγητής

Ιωσήφ Μποτετζάγιας, Αναπληρωτής Καθηγητής

– Μαρίνα Προϊκάκη, υποψήφια διδάκτορας

-Ρουμελιώτης Σπυρίδων, υποψήφιος διδάκτορας

– Δήμητρα Σύρου, υποψήφια διδάκτορας

Πρόγραμμα Θαλής – Πανεπιστήμιο Αιγαίου -Ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στη συμμετοχική λήψη αποφάσεων

Πρόγραμμα COMPON ‘Comparing Climate Change Networks’

  • Broadbent J., Sonnett J., Botetzagias I. et al. (2016), Conflicting Climate Change Frames in a Global Field of Media Discourse, Socius: Sociological Research for a Dynamic World, doi: 10.1177/2378023116670660 srd.sagepub.com
  • Botetzagias Ι., Jones Ν. & Malesios Chr. (2016) ‘Petitioner, Contributor, Protester: The Profile of Europeans Performing Different ‘Public Sphere’ Pro-environmental Behaviours’, in Telesiene A. & Gross M. (eds.), Green European: Environmental Behaviour and Attitudes in Europe in a Historical and Cross-Cultural Comparative Perspective, Routledge:London, pp.133-154
  • Μποτετζάγιας Ι. & Rudig W. (2016) (επιμ.), Οικολογικά Πράσινα Κόμματα: η Ευρωπαϊκή εμπειρία και η Ελληνική διάσταση. Πράσινο Ινστιτούτο: Αθήνα.Botetzagias I. & Vasilopoulos P. (2015), Climbing to the rooftop, falling off yet landing on one’s feet (and finding a wallet on the pavement?): the electoral fate of the Greek Ecogreens (2004-2015)South European Society & Politics, 20 (4): 573-590
  • Botetzagias I. & Koutiva Eir. (2015), ‘When best is not enough: Greek environmental NGOs and their donors amidst the economic crisis’, in Clarke J., Huliaras Ast. & Sotiropoulos D. (eds), Austerity and the Third Sector in Greece: Civil Society at the European Frontline, Ashagate: London, pp.125-145
  • Gkiouzepas Y. & Botetzagias I. (2015), Climate change coverage in Greek newspapers (2001-2008). Environmental Communication, DOI:10.1080/17524032.2015.1047888
  • Moysiadis Y., Malesios Chr. & Botetzagias I. (2015), The impact of distance on a NIMBY” perception towards windfarms” development. Aegean Journal of Environmental Sciences, 1:40-61.
  • Botetzagias I., Dima A.-F., Malesios Chr. (2015). Extending the Theory of Planned Behavior in the context of recycling: The role of moral norms and of demographic predictors. Resources, Conservation and Recycling, 95:58-67.
  • Botetzagias I., Malesios Chr., Kolokotroni An. and Moysiadis Y. (2015). The role of NIMBY in opposing wind farms’ siting: evidence from Greece. Journal of Environmental Planning and Management, 58 (2):229-251