Ακαδημαϊκό Προσωπικό


Μιχαήλ Αγγελίδης – Καθηγητής

Τριαντάφυλλος Ακριώτης
Επίκουρος Καθηγητής

Πέτρος Γαγάνης – Αναπληρωτής Καθηγητής

Παναγιώτης Δημητρακόπουλος
Καθηγητής
(Πρόεδρος Τμήματος Περιβάλλοντος)

Κωνσταντίνος Ευαγγελινός
Αναπληρωτής Καθηγητής

Κωνσταντίνος Θεοδώρου
Επίκουρος Καθηγητής

Όλγα-Ιωάννα Καλαντζή – Επίκουρη Καθηγήτρια

Δημήτρης Φραγκίσκος Λέκκας
Αναπληρωτής Καθηγητής

Γιάννης Ματσίνος – Αναπληρωτής Καθηγητής

Χρήστος Ματσούκας – Επίκουρος Καθηγητής

Ιωσήφ Μποτετζάγιας – Αναπληρωτής Καθηγητής

Χριστόδουλος Πηλίνης – Καθηγητής (Διευθυντής Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης)

Αντώνης Σκουλούδης –
Επίκουρος Καθηγητής

Ιωάννης Σπιλάνης – Αναπληρωτής Καθηγητής

Αθανάσιος Στασινάκης –
Αναπληρωτής Καθηγητής

Ανδρέας Τρούμπης – Καθηγητής (Διευθυντής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων)

Κωνσταντίνα Τσαμπούκου Σκαναβή – Καθηγήτρια (Διευθύντρια Τομέα Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών του Περιβάλλοντος)

Μιχαήλ Φουντουλάκης – Επίκουρος Καθηγητής

Νικόλαος Φύλλας – Επίκουρος Καθηγητής

Μαρία Αλούπη – Ε.Δι.Π.

Νίκη Γεωργή – Ε.Δι.Π.

Ντιρκ Σέλικε – Ε.Τ.Ε.Π.

Μάριος Μπαλής – Ε.Δι.Π.