Διδάσκοντες βάσει Π.Δ. 407/80

Γιώργος Αδαμίδης – Αντικείμενο: Εδαφικοί Πόροι και Βλάστηση

Βέρα Οικονόμου – Αντικείμενο: Οικονομικά του Περιβάλλοντος

Μιχάλης Κουλουσαρής – Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Αναλυτική Χημεία

Γεωργία Γατίδου– Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Αναλυτική Χημεία

Αλέξανδρος Γαλανίδης – Αντικείμενο: –