Μέλη ΔΕΠ


Μιχαήλ Αγγελίδης – Καθηγητής

Τριαντάφυλλος Ακριώτης
Επίκουρος Καθηγητής

Πέτρος Γαγάνης – Αναπληρωτής Καθηγητής

Παναγιώτης Δημητρακόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής
(Πρόεδρος Τμήματος Περιβάλλοντος)

Κωνσταντίνος Ευαγγελινός
Επίκουρος Καθηγητής

Κωνσταντίνος Θεοδώρου
Επίκουρος Καθηγητής

Όλγα-Ιωάννα Καλαντζή – Επίκουρη Καθηγήτρια

Ιωάννης Ματσίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Χρήστος Ματσούκας – Επίκουρος Καθηγητής

Ιωσήφ Μποτετζάγιας
Αναπληρωτής Καθηγητής

Χριστόδουλος Πηλίνης – Καθηγητής (Διευθυντής Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης)

Ιωάννης Σπιλάνης –
Αναπληρωτής Καθηγητής

Στασινάκης Αθανάσιος – Αναπληρωτής Καθηγητής

Ανδρέας Τρούμπης – Καθηγητής (Διευθυντής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων & Εργαστηρίου Διαχείρισης Βιοποικιλότητας)

Δημήτρης Φραγκίσκος Λέκκας
Αναπληρωτής Καθηγητής