Μέλη Ε.Δι.Π./Ε.Τ.Ε.Π.


Μαρία Αλούπη – Ε.Δι.Π.

Νίκη Γεωργή – Ε.Δι.Π.

Ντιρκ Σέλικε – Ε.Τ.Ε.Π.

Μάριος Μπαλής- Ε.Δι.Π.