Μαρία Αλούπη


Περιβαλλοντική Χημεία & Ανάλυση

 

Γραφείο: 205 – Κτήριο Ξενία Α

Τηλ.: +30 22510 36225

Email: malou@env.aegean.gr

  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (1999)
  • Πτυχίο Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1989)

Βαρέα μέταλλα στο περιβάλλον: ανάλυση, βιογεωχημεία, οικοτοξικολογία, ρύπανση, Χημεία και ρύπανση περιβάλλοντος.

  • Aloupi M., Karagianni, A., Kazantzidis, S. & Akriotis T. (2017) Heavy Metals in Liver and Brain of Waterfowl from the Evros Delta, GreeceArch Environ Contam Toxicol, 72(2): 215-234.
  • Nodler K., Tsakiri M., Aloupi M., Gatidou G., Stasinakis Ath. & Licha T. (2016), Evaluation of polar organic micropollutants as indicators for wastewater-related coastal water quality impairment. Environmental Pollution, 211:282-290.
  • Arvaniti, O.S., Hwang, Y., Andersen, H.R., Stasinakis, A.S., Thomaidis. N.S., Aloupi, M. (2015). Reductive Degradation of Perfluorinated Compounds in Water using Mg-aminoclay coated Nanoscale Zero Valent Iron. Chemical Engineering Journal, 262: 133-139.
  • Aloupi M., Kazantzidis S., Akriotis T., Bantikou E., Hatzidaki V.-O. (2015). Lesser White-fronted (Anser erythropus) and Greater White-fronted (A. albifrons) Geese wintering in Greek wetlands are not threatened by Pb through shot ingestion. Science of The Total Environment, 527–528:279-286.
  • Zkeri, E., Aloupi, M., Gaganis, P. (2015). Natural occurrence of arsenic in groundwater from Lesvos Island, Greece. Water, Air, and Soil Pollution, 226(9): art. no 294.
Αναλυτικό Βιογραφικό