Διοικητικό Προσωπικό


Διαμάντη Μουτζούρη

Προϊσταμένη Γραμματείας


Γραφείο:
 215 – κτήριο Ξενία Α

Τηλ.: 22510 36284

Email: dmoutzou@aegean.gr

Μαρία Δημάκη

Γραμματέας


Γραφείο:
215 – κτήριο Ξενία Α

Τηλ.: 22510 36203

Email: mdimaki@aegean.gr