Μαρία Χατζηαντωνίου


Μέθοδοι & Εργαλεία Βιώσιμης Ανάπτυξης

Γραφείο: 309 – κτήριο Ξενία Α

Τηλ.: 22510 36283

Email: mhatz@aegean.gr

  • Διδακτορικό στην Περιβαλλοντική Διαχείριση (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
  • Πτυχίο Χημείας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

1. Μέθοδοι & Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

2. Δίκτυα Κοινωνικών Εταίρων στην Περιβαλλοντική Διαχείριση και Βιώσιμη Ανάπτυξη

3. Πράσινες Επιχειρήσεις-Πράσινη Επιχειρηματικότητα

  • Nikoleta Jones, Spiridon Roumeliotis, Theodoros Iosifides, Maria Hatziantoniou, Eleni Sfakianaki, Eleni Tsigianni, Kalliopi Thivaiou, Athina Biliraki and Kostas Evaggelinos (2013), Students’ perceptions on environmental management of HEIs and the role of social capital: A case study in the University of the Aegean. International Journal of Sustainability in Higher Education 14 (3), 278-290.
Αναλυτικό Βιογραφικό