Ιωσήφ Α. Μποτετζάγιας


Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

 

Γραφείο: 303, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36294

E-mail: iosif@aegean.gr

 • Διδακτορικό στις Πολιτικές Επιστήμες, Keele University, UK, 2001,
 • Mάστερ, Αξιολόγηση και Έλεγχος Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, University of East Anglia (U.E.A.), Norwich, UK, 1997,
 • Πτυχίο Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1996
 • Περιβαλλοντική Πολιτική.
 • Φιλο-περιβαλλοντικές συμπεριφορές
 • Πολιτική Οικολογία.
 • Πράσινα κόμματα.
 • Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις (ΜΚ-ΠΟ).
 • Περιβαλλοντική Ιστορία
 • Εξευρωπαϊσμός της περιβαλλοντικής πολιτικής.
 • Νέα κοινωνικά κινήματα.
 • Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων.

Μποτετζάγιας I. (2017b), ‘Η υπόλοιπη φύση: μια σύντομη αναδρομή στις σχέσεις Ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος’, στο Βελεγράκης Γ., Κωνσταντάτος Χ. & Χατζημιχάλης Κ. (επιμ.) Πολιτική Οικολογία: Οκτώ συμβολές στην Ελληνική συζήτηση, Νήσος, Αθήνα, σ.σ. 53-68.

Μποτετζάγιας Ι. (2017a). ‘Διερευνώντας τη σχέση Πληθυσμού και Περιβάλλοντος’, στο Μανωλάς Ευαγ. (επιμ.), Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία, Gutenberg: Αθήνα, σ.σ.122-143

Gkiouzepas G. & Botetzagias I. (2017). The Narrative Cycle of Climate Change in the Greek Newspapers, 2001–2008. Environmental Communication

Beckham Hooff, S., Botetzagias, I. & Kizos, Ath. (2017). Seeing the Wind (Farm): Applying Q-methodology to Understand the Public’s Reception of the Visuals Around a Wind Farm Development. Environmental Communication, 11(5): 700-722.

Broadbent J., Sonnett J., Botetzagias I. et al. (2016), Conflicting Climate Change Frames in a Global Field of Media Discourse, Socius: Sociological Research for a Dynamic World, doi: 10.1177/2378023116670660 srd.sagepub.com

Botetzagias Ι., Jones Ν. & Malesios Chr. (2016) ‘Petitioner, Contributor, Protester: The Profile of Europeans Performing Different ‘Public Sphere’ Pro-environmental Behaviours’, in Telesiene A. & Gross M. (eds.), Green European: Environmental Behaviour and Attitudes in Europe in a Historical and Cross-Cultural Comparative Perspective, Routledge:London, pp.133-154