Ιωσήφ Α. Μποτετζάγιας


Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

 

Γραφείο: 303, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36294

E-mail: iosif@aegean.gr

 • Διδακτορικό στις Πολιτικές Επιστήμες, Keele University, UK, 2001,
 • Mάστερ, Αξιολόγηση και Έλεγχος Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, University of East Anglia (U.E.A.), Norwich, UK, 1997,
 • Πτυχίο Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1996
 • Περιβαλλοντική Πολιτική.
 • Φιλο-περιβαλλοντικές συμπεριφορές
 • Πολιτική Οικολογία.
 • Πράσινα κόμματα.
 • Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις (ΜΚ-ΠΟ).
 • Περιβαλλοντική Ιστορία
 • Εξευρωπαϊσμός της περιβαλλοντικής πολιτικής.
 • Νέα κοινωνικά κινήματα.
 • Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων.

Botetzagias I. and Kotlida Ev. (2018), Bear management in Greece as a ‘problem orientation’ policy issue: A Q-methodology approachAEJES-Aegean Journal of Environmental Sciences (pre-print available)

Μποτετζάγιας Ι. (2018) «Διεξάγοντας διαπραγματεύσεις για τη σύναψη Διεθνών Περιβαλλοντικών Συμφωνιών: ο ρόλος των Μη-Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων», στο Μανωλάς Ευαγ. & Ταμπάκης Στ. (επιμ.) Διεθνής Περιβαλλοντική Πολιτική. Δίσιγμα: Θεσσαλονίκη, σ.σ. 25-40.

Χοβαρδάς Τ. & Μποτετζάγιας Ι. (2018) «Κερατέα και Χαλκιδική: Διαστάσεις περιβαλλοντικής δικαιοσύνης», στο Σερντεδάκις Ν. & Τομπάζος Στ. (επιμ.) ‘Οψεις της Ελληνικής Κρίσης: Συγκρουσιακός κύκλος διαμαρτυρίας & θεσμικές εκβάσεις. Gutenberg: Αθήνα, σ.σ. 448-493.

Botetzagias I., Tsagkari M. & Malesios Chr. (2018) Is the ‘Troika’ bad for the environment? An analysis of EU countries» environmental performance in times of economic downturn and austerity memoranda. Ecological Economics, 150: 34-51

Guerreiro S. & Botetzagias I. (2018) Empowering communities – the role of intermediary organisations in community renewable energy projects in Indonesia. Local Environment, 23(2):158-177.

Gkiouzepas G. & Botetzagias I. (2018). The Narrative Cycle of Climate Change in the Greek Newspapers, 2001–2008. Environmental Communication, 12(4): 507-524.

Μποτετζάγιας Ι. (2017) Η Ανθρώπινη Ιστορία των Σκύλων. εκδόσεις Αλεξάνδρεια. 264 σελ.

Μποτετζάγιας I. (2017b), ‘Η υπόλοιπη φύση: μια σύντομη αναδρομή στις σχέσεις Ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος’, στο Βελεγράκης Γ., Κωνσταντάτος Χ. & Χατζημιχάλης Κ. (επιμ.) Πολιτική Οικολογία: Οκτώ συμβολές στην Ελληνική συζήτηση, Νήσος, Αθήνα, σ.σ. 53-68.

Μποτετζάγιας Ι. (2017a). ‘Διερευνώντας τη σχέση Πληθυσμού και Περιβάλλοντος’, στο Μανωλάς Ευαγ. (επιμ.), Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία, Gutenberg: Αθήνα, σ.σ.122-143

Beckham Hooff, S., Botetzagias, I. & Kizos, Ath. (2017). Seeing the Wind (Farm): Applying Q-methodology to Understand the Public’s Reception of the Visuals Around a Wind Farm Development. Environmental Communication, 11(5): 700-722.