Παναγιώτης Γ. Δημητρακόπουλος


Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων

Πρόεδρος Τμήματος Περιβάλλοντος

 

Γραφείο: 305, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36236

E-mail: pdimi@env.aegean.gr

  • Μεταδιδακτορικές Σπουδές στο Institute of Environmental Sciences, University of Zurich, 2002.
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Παν. Αιγαίου, 2001.
  • Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών, Τμήμα Περιβάλλοντος, Παν. Αιγαίου 1995.
  • Πτυχίο Περιβαλλοντολόγου, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 1994.
  • Βιοποικιλότητα και λειτουργία των οικοσυστημάτων
  • Λειτουργική Οικολογία φυτών
  • Σερπεντινικά εδάφη: οικολογία
  • Πειραματική οικολογία
  • Σχεδιασμός διατήρησης της φύσης
Αναλυτικό Βιογραφικό