Ιωάννης Π. Σπιλάνης


Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

 

Γραφείο: 302, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36229

E-mail: ispil@aegean.gr

 • Doctorat de 3eme cycle, C.U.R.E.I., Grenoble  Γαλλίας, 1985
 • D.E.A.  «Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές», Πανεπιστημιακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Ερευνών, C.U.R.E.I., Grenoble  Γαλλίας, 1981
 • Maitrise en Sciences Economiques, Ειδίκευση:  Ευρωπαϊκή και Διεθνής Οικονομία, Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Επιστημών, Grenoble Γαλλίας, 1980
 • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Οικονομικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών, 1979
 • Περιφερειακή τοπική ανάπτυξη και χωρικός σχεδιασμός
 • Ανάπτυξη και σχεδιασμός νησιωτικών Οικοσυστημάτων
 • Ανάπτυξη και περιβάλλον
 • Αειφόρος ανάπτυξη
 • Τουριστική ανάπτυξη και τουριστικός σχεδιασμός
 • Spilanis I, Vayanni H. et Glyptou K. , 2013, Evaluating the tourism activity in a destination: the case of Samos Island, Etudes Caraibéennes,  no 23, Dec 2013, http://etudescaribeennes.revues.org/6245
 • Spilanis I., Kizos, T., Giordano, B., 2013, The effectiveness of European Regional Development Fund projects in Greece: views from planners, management staff and beneficiaries, with European Urban and Regional Studies. p.16,http://eur.sagepub.com/content/early/2013/09/11/0969776413498761
 • Karampela S.,  Kizos Th., Spilanis I., 2014, Accessibility of islands: towards a new geography based on transportation modes and Choices, Island Studies Journal, Vol. 9, No. 2, 2014, pp. 293-306
 • Spilanis I., Le Tellier J., 2012, Towards an observatory and a «Quality label» of tourism sustainability in the Mediterranean, ed. UNEP/MAP/Plan Bleu, cahier 12, 2012, ISSN/ISBN : 978-2-912081-33-9 (English),  ISSN/ISBN : 978-2-912081-32-2 (French)
 • Σπιλάνης Γ. 2012, Ευρωπαϊκά Νησιά Πολιτική Συνοχής. Η ανάπτυξη των νησιών: Ποια στρατηγική και ποιες πολιτικές για την επίτευξη εδαφικής σύγκλισης, Αθήνα, εκ. Gutenberg, σ.243
Αναλυτικό Βιογραφικό