Δίας Α. Χαραλαμπόπουλος


Καθηγητής Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης

Διευθυντής Εργαστηρίου Διαχείρισης Ενέργειας

 

Γραφείο: 208, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36223

E-mail: dharal@aegean.gr

 • Διδακτορική Διατριβή, University of Birmingham, UK, 1983
 • MSc in Industrial Management, University of Birmingham, UK, 1980
 • Πτυχίο Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ε.Μ.Π.1978
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Δυναμικό, τεχνολογία, πολιτική)
 • Πολυκριτηριακή Λήψη Αποφάσεων και εφαρμογές στον σχεδιασμό ενεργειακών έργων
 • Eνεργειακή πολιτική και μοντελοποίηση (Πρωτόκολλο Κυότο, Αλληλεπίδραση περιβαλλοντικών και ενεργειακών πολιτικών)
 • Ενεργειακή Οικονομία
 • Σχεδιασμός θερμικών ηλιακών συστημάτων
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τον κύκλο παραγωγής ενέργειας
 • Ανάλυση αιολικού δυναμικού για ηλεκτροπαραγωγή
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και Ενεργειακή Διαγνωστική σε βιομηχανία/κτίρια
 • Sklavos S., G. Gatidou, A. Stasinakis, D. Haralambopoulos, “Use of solar distillation for olive mill wastewater drying and recovery of polyphenolic compounds”, Journal of Environmental Management, 162, 46-52, 2015.
 • Polatidis, H., Haralambidou, K., Haralambopoulos, D., ‘Decision Analysis for geothermal energy: a comparison between the ELECTRE III and the PROMETHEE II methods’, Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy 10 (2015) 241-249
 • Demetriou, D., Polatidis, H., Haralambopoulos, D., ‘Integrated Energy Planning for the Residential Sector: The case-study of Cyprus’, Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy 9 (2014) 183-195
 • Sinioros E., P.Stamou, M.Lasithiotakis, D.Akriotis and D.Haralambopoulos, “A preliminary experimental and environmental feasibility case study of glass asphalt production in Lesvos island, Greece, Environmental Quality Management, 24, 2, 13-35, 2014.
 • Ioakeimidis C., H. Polatidis and D. Haralambopoulos, ”Use of Renewable Energy in Aquaculture: An Energy Audit case-study analysis”, Global NEST Journal, 2013.
Αναλυτικό Βιογραφικό