ΠΜΣ στην Οικολογική Μηχανική & Κλιματική Αλλαγή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικολογική Μηχανική & Κλιματική Αλλαγή» (αναμόρφωση του ΠΜΣ «Θεοφράστειο: Περιβαλλοντική & Οικολογική Μηχανική) λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 και οδηγεί σε μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Οικολογική Μηχανική και Κλιματική Αλλαγή», «MSc in Ecological Engineering and Climatic Change».

Αποστολή του είναι η κατάρτιση των Φοιτητών του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε θέματα Οικολογικής Μηχανικής και Κλιματικής Αλλαγής, με στόχο την απόκτηση δυνατοτήτων εφαρμογής της σχετικής τεχνολογίας καθώς και της ανεξάρτητης και αυτόνοµης προαγωγής της επιστήμης, της έρευνας, και της τεχνολογίας. Οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου Προγράμματος εκπαιδεύονται επίσης για να παραμείνουν παραγωγικοί σ’ ένα περιβάλλον ταχέως μεταβαλλόμενης επιστήμης και τεχνολογίας. 

Η εκπλήρωση των στόχων του Προγράμματος πραγματοποιείται μέσω της  παρακολούθησης οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων σύμφωνα µε τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, τα οποία προσδίδουν το βάθος αλλά και την απαιτούμενη ευρύτητα στο επιστημονικό-τεχνικό υπόβαθρο ενός κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Κάντε Αίτηση Τώρα

Η Υποβολή Αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 έχει πλέον ξεκινήσει (ημερομηνία λήξης: 22/9/2017). Δείτε περισσότερα εδώ.