Διδάσκοντες


Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ είναι:

Δίας Χαραλαμπόπουλος Διαχείριση Ενέργειας και Λήψη Αποφάσεων – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας-Δυναμικό, Τεχνολογίες Χαμηλού Άνθρακα, Εφαρμογές 
Πέτρος Γαγάνης Περιβαλλοντική Υδραυλική
Παναγιώτης Δημητρακόπουλος Εφαρμοσμένη Οικολογία 
Τριαντάφυλλος Ακριώτης Εφαρμοσμένη Οικολογία 
Ιωάννης Ματσίνος Εφαρμοσμένη Οικολογία 
Ανδρέας Τρούμπης Εφαρμοσμένη Οικολογία 
Αθανάσιος Στασινάκης Επεξεργασία και Αξιοποίηση Υγρών Αποβλήτων: Αρχές και Σχεδιασμός
Δημήτρης Λέκκας Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
Χριστόδουλος Πηλίνης Ατμοσφαιρική Ρύπανση με Στοιχεία Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
Χρήστος Ματσούκας Κλιματική Αλλαγή  
Κώστας Ευαγγελινός Μέθοδοι Διασφάλισης Περιβαλλοντικής Ποιότητας
Μιχάλης Αγγελίδης Ρύπανση Υδάτων: Έλεγχος και Εκτίμηση Περιβαλλοντικής Ποιότητας
Θέμης Κοντός Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική
Μιχάλης Φουντουλάκης Οικολογική Μηχανική Α – Οικολογική Μηχανική Β
Αντώνης Σκουλούδης Οικονομικά Περιβάλλοντος
Νικόλαος Φύλλας Εφαρμοσμένη Οικολογία