Δίδακτρα – Υποτροφίες


Τα  δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών ανέρχονται στο ποσό των 2.500€ ανά φοιτητή Δ.Μ.Σ. ανά έτος και καταβάλλονται ως εξής:

(α) 500€ ως προκαταβολή με την αποδοχή της θέσης από τον υποψήφιο. Καθώς το συγκεκριμένο ποσό θεωρείται απαραίτητο για την κατοχύρωση της θέσης του υποψηφίου στο ΠΜΣ δεν επιστρέφεται σε περίπτωση μη παρακολούθησης.

(β) οι υπόλοιπες τέσσερεις δόσεις των 500 € καταβάλλονται κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων εξαμήνων του ακαδημαϊκού έτους.

Παράλληλα στα πλαίσια του ΠΜΣ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 χορηγούνται οι κάτωθι υποτροφίες:

  • ΔΥΟ υποτροφίες του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) «Ελευθέριος Βενιζέλος» για την εκπόνηση διπλωματικών διατριβών, ύψους 3.500€ έκαστη

Παλαιότεροι δικαιούχοι υποτροφιών στα πλαίσια του ΠΜΣ: Δείτε εδώ