Αιτήσεις Εισαγωγής


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 Download
Αίτηση Υποψηφιότητας ΠΜΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 Download
Πρότυπο Συστατική Επιστολής Download
Ύλη και Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Download
Ενδεικτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων Download
Τίτλοι Αγγλικής Γλώσσας Download

Γραμματεία ΠΜΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΛΟΤΗΤΑΣ» Τμήμα Περιβάλλοντος  Πανεπιστήμιο Αιγαίου  Λόφος Πανεπιστημίου, 81100, Μυτιλήνη 

Τηλ: 22510‐36212 e‐mail: postgrad@env.aegean.gr