Πρόγραμμα Σπουδών


ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Α/Α Ονομασία Υπεύθυνος Διδάσκων
1 Βιολογία Ζώων Τριαντάφυλλος Ακριώτης Ακριώτης Τ. / Γεωργή Ν. / Ζαφειρίου Ε.
2 Γεωλογία Πέτρος Γαγάνης Γαγάνης Π.
3 Οικονομία και Περιβάλλον ΙΙ Αντώνιος Σκουλούδης Σκουλούδης Α.
4 Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Μιχάλης Αγγελίδης Αγγελίδης Μ. / Καραντανέλλης Γ. / Θωμαϊδη  Β. /
5 Περιβαλλοντική Νομοθεσία Ιωσήφ Μποτετζάγιας Μποτετζάγιας Ι.
6 Προγραμματισμός Η/Υ Κωνσταντίνος Θεοδώρου Θεοδώρου Κ. / Ανδρέου Α.
Introduction to Environmental Science (Erasmus) Παναγιώτης Δημητρακόπουλος Δημητρακόπουλος Π. / Καραγιάννη Χ.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 5ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Α/Α Ονομασία Υπεύθυνος Διδάσκων
1 Χερσαία Οικοσυστήματα Τριαντάφυλλος Ακριώτης Ακριώτης Τ.
2 Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Εκπαίδευση Κωνσταντίνα Σκαναβή Σκαναβη Κ.
3 Φυσικές και Χημικές Διεργασίες Επεξεργασίας Νερού
4 Ρύπανση Υδάτων Μιχάλης Αγγελίδης Αγγελίδης Μ.
5 Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση
6 Χωρικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός ΙΙ Ιωάννης Σπιλάνης Σπιλάνης Ι. / Μπαλής Μ.
7 Ενέργεια και Περιβάλλον Δίας Χαραλαμπόπουλος Χαραλαμπόπουλος Δ.
8 Γενετική των Πληθυσμών Κωνσταντίνος Θεοδώρου Θεοδώρου Κ.
9 Ρευστομηχανική Χριστόδουλος Πηλίνης Πηλίνης Χ.
10 Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας Μιχάλης Αγγελίδης Καραντανέλλης Γ. / Γατίδου Γ.
11 Μέθοδοι Προσωμοίωσης και Βελτιστοποίησης Περιβαλλοντικών Συστημάτων Λέκκας Δημήτρης Λέκκας Δ.
12 Πειραματική Οικολογία
13 Διαχείριση Αγροοικοσυστημάτων
14 Βιολογία της Διατήρησης Κωνσταντίνος Θεοδώρου Θεοδώρου Κ.
15 Οικολογία Τοπίου Ιωάννης Ματσίνος Ματσίνος Ι.
16 Ακουστική Οικολογία Ιωάννης Ματσίνος Ματσίνος Ι.
17 Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία Μιχαήλ Φουντουλάκης Φουντουλάκης Μ.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 6ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Α/Α Ονομασία Υπεύθυνος Διδάσκων
1 Ποσοτική Ανάλυση Οικοσυστημάτων Νικόλαος Φύλλας Φύλλας Ν.
2 Βιολογική Ποικιλότητα Παναγιώτης Δημητρακόπουλος Δημητρακόπουλος Π.
3 Εδαφολογία Δούμα Κ. / Ζαφειρίου Ε. / Γεωργή Ν.
4 Ατμοσφαιρική Ρύπανση Χριστόδουλος Πηλίνης Πηλίνης Χ.
5 Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ι Αθανάσιος Στασινάκης Στασινάκης Α./ Schaelicke Dirk
6 Ερευνητικές Μέθοδοι ΙΙ Νίκος Φύλλας Φύλλας Ν. / Καραγιάννη Χ.
7 Εργαστήριο Μεταφοράς Μάζας και Ενέργειας Δίας Χαραλαμπόπουλος Χαραλαμπόπουλος Δ.
8 Περιβαλλοντική Φυσική Χρήστος Ματσούκας Ματσούκας Χ.
9 Περιβαλλοντικές Εφαρμογές Σ.Γ.Π. Θεμιστοκλής Κοντός Κοντός Θ.
10 Περιβαλλοντικές Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης
11 Environmental Health (ERASMUS) Όλγα – Ιωάννα Καλαντζή  Καλαντζή Ό.-Ι.
12 Σχέδιο στην Περιβαλλοντική Διαχείριση
13 Διαχείριση Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων  Δημήτρης Λέκκας Λέκκας Δ.
14 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά-Αριθμητική Ανάλυση
15 Μέθοδοι Έρευνας στην Οικολογία
16 Μέθοδοι Έρευνας στην Περιβαλλοντική Μηχανική Αθανάσιος Στασινάκης Στασινάκης Α. / Schaelicke Dirk
17 Μέθοδοι Έρευνας στις Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες  Κωνσταντίνος Ευαγγελινός Ευαγγελινός Κ.
18 Υδατική Χημεία  Μαρία Αλούπη Αλούπη Μ.
19 Υδατικά Οικοσυστήματα
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 7ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Α/Α Ονομασία Υπεύθυνος Διδάσκων
1 Οικολογική Θεωρία Ι -Εφαρμογές Ανδρέας Τρούμπης Τρούμπης Α.
2 Μέθοδοι Διασφάλισης Περιβαλλοντικής Ποιότητας Μαρία Χατζηαντωνίου Χατζηαντωνίου Μ.
3 Υδρογεωλογία Πέτρος Γαγάνης Γαγάνης Π.
4 Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων ΙΙ: επεξεργασία και αξιοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων Αθανάσιος Στασινάκης Στασινάκης Α. / Schaelicke Dirk
5 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Δίας Χαραλαμπόπουλος Χαραλαμπόπουλος Δ.
6 Σπουδαστήριο Διαχείρισης Περιβάλλοντος Ιωάννης Σπιλάνης Σπιλάνης Ι. / Μπαλής Μ.
7 Γενική Διδακτική Κωνσταντίνα Σκαναβή Σκαναβή Κ.
8 Ατμοσφαιρική Φυσικοχημεία Χριστόδουλος Πηλίνης Πηλίνης Χ.
9 Environmental Politics and Policy (Περιβαλλοντική Πολιτική) Ιωσήφ Μποτετζάγιας Μποτετζάγιας Ι.
10 Αποκατάσταση Ρυπασμένων Οικοσυστημάτων Μιχαήλ Φουντουλάκης Φουντουλάκης Μ.
11 Δυναμική Οικοσυστημάτων Νικόλαος Φύλλας Φύλλας Ν.
12 Οικονομική Αξιολόγηση Περιβάλλοντος Αντώνιος Σκουλούδης Σκουλούδης Α.
13 Ειδικά Θέματα Αειφορίας και Κοινωνικής Υπευθυνότητας στις Επιχειρήσεις Κωνσταντίνος Ευαγγελινός Ευαγγελινός Κ.
14 Πτυχιακή Εργασία Μέλη ΔΕΠ / ΕΔΙΠ Μέλη ΔΕΠ / ΕΔΙΠ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Α/Α Ονομασία Υπεύθυνος Διδάσκων
1 Πτυχιακή Εργασία Μέλη ΔΕΠ / ΕΔΙΠ Μέλη ΔΕΠ / ΕΔΙΠ
2 Οικολογική Θεωρία ΙΙ-Εφαρμογές Ανδρέας Τρούμπης Τρούμπης Α.
3 Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κωνσταντίνος Ευαγγελινός Ευαγγελινός Κ.
4 Κλιματικές Αλλαγές Χρήστος Ματσούκας Ματσούκας Χ.
5 Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων και υδάτινων απορροών Φουντουλάκης Μιχάλης Φουντουλάκης Μ.
6 Ενεργειακή Ανάλυση Δίας Χαραλαμπόπουλος Χαραλαμπόπουλος Δ.
7 Μέθοδοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κωνσταντίνα Σκαναβή Σκαναβή Κ.
8 Παιδαγωγική Ψυχολογία Κωνσταντίνα Σκαναβή Σκαναβή Κ.
9 Επιχειρηματικότητα Μαρία Χατζηαντωνίου Χατζηαντωνίου Μ.
10 Ειδικά Θέματα Διασφάλισης Περιβαλλοντικής Ποιότητας Μαρία Χατζηαντωνίου Χατζηαντωνίου Μ
11 Οικολογική Εκτίμηση Επικινδυνότητας Ιωάννης Ματσίνος Ματσίνος Ι.
12 Οικοτοξικολογία Όλγα – Ιωάννα Καλαντζή Καλαντζή Ο.-Ι.
Environmental Politics and Policy (Erasmus) Ιωσήφ Μποτετζάγιας Μποτετζάγιας Ι.

Μαθήματα που προσφέρονται καθ' όλη τη διάρκεια σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΘ” ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α/Α Ονομασία Υπεύθυνο Μέλος ΔΕΠ Διδάσκων
1 Θερινή Πρακτική Άσκηση Ματσούκας Χρήστος Όλοι οι Διδάσκοντες

Λοιπές Πληροφορίες

Εκπαιδευτική Διαδικασία

Η διδασκαλία κάθε μαθήματος καθορίζεται από το διδάσκοντα και περιλαμβάνει, ανάλογα με το μάθημα, διαλέξεις, εργαστήρια, ασκήσεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Κάθε μάθημα εξετάζεται, είτε στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, είτε με συγγραφή εργασιών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου είτε με συνδυασμό των δύο. Σε περίπτωση αποτυχίας υπάρχει η δεύτερη εξεταστική περίοδος, το Σεπτέμβριο του ιδίου έτους.

 

Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, ο φοιτητής οφείλει να το επαναλάβει σε επόμενο εξάμηνο που προσφέρεται. Σε περίπτωση αποτυχίας σε κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα, ο φοιτητής πρέπει ή να το επαναλάβει σε επόμενα εξάμηνα ή να το αντικαταστήσει με άλλο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα. Η προετοιμασία των φοιτητών για τις τελικές εξετάσεις γίνεται με την βοήθεια του βασικού εγχειριδίου του μαθήματος, των σημειώσεων και της βιβλιογραφίας που υποδεικνύονται από τον διδάσκοντα.

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων συντάσσεται και για τα δύο εξάμηνα, με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος πριν από το χρόνο έναρξης του κάθε εξαμήνου και ανακοινώνεται στους φοιτητές από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Έναρξη - λήξη διδασκαλίας και εξέτασης μαθημάτων

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 14 πλήρεις διδακτικές εβδομάδες. Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και το εαρινό το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται με εγκύκλιο της Συγκλήτου για κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, διάρκειας τριών εβδομάδων, τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου κατά την περίοδο Ιουνίου, διάρκειας δύο εβδομάδων, ενώ η εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου είναι επαναληπτική των εξετάσεων και των δύο προηγούμενων εξαμήνων, χειμερινού-εαρινού και διαρκεί τρεις εβδομάδες.

Εγγραφή σε μαθήματα

Οι φοιτητές υποχρεούνται στην αρχή του εξαμήνου και μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος, να εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή students web με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (username/password), και να δηλώνουν  τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν. Η δήλωση δεν μπορεί να περιλαμβάνει τα εξαρτημένα από προαπαιτούμενα μαθήματα, στα οποία δεν έχει εκπληρωθεί η προαπαίτηση. Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν μέχρι οκτώ (8) μαθήματα ένα εξάμηνο. Συνιστάται στους φοιτητές να συνεργάζονται με τον Σύμβουλο Σπουδών τους για την καλύτερη σύνθεση του προγράμματός τους.

Προαπαιτούμενα και εξαρτημένα μαθήματα

Με απόφαση της Συνέλευσης του Tμήματος καθορίζονται τα προαπαιτούμενα και εξαρτημένα μαθήματα. Προκειμένου περί μαθημάτων που διδάσκονται από άλλα τμήματα, ο καθορισμός των προαπαιτούμενων γίνεται από το αντίστοιχο τμήμα που διδάσκει το μάθημα.

Λήψη Πτυχίου

Για τη λήψη πτυχίου του Τμήματος Περιβάλλοντος, οι φοιτητές οφείλουν να συμπληρώσουν με επιτυχία τουλάχιστον 48 μαθήματα (Για φοιτητές που εισήχθησαν ή ξεκίνησαν τη φοίτησή τους το 2015-2016: 26 υποχρεωτικά, 22 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά – Για φοιτητές με προγενέστερα έτη εισαγωγής: 25 υποχρεωτικά, 23 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά) από το πρόγραμμα σπουδών και να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την πτυχιακή τους εργασία, η οποία είναι ένα από τα παραπάνω υποχρεωτικά μαθήματα.  Πρέπει επίσης όλοι οι φοιτητές, να συμπληρώσουν ένα σύνολο τουλάχιστον 120 διδακτικών μονάδων και 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Πτυχίο - Βαθμός – Ορκωμοσία

Στους φοιτητές του Τμήματος Περιβάλλοντος που ολοκληρώνουν με επιτυχία τις σπουδές τους, απονέμεται πτυχίο. Το πτυχίο πιστοποιεί την επιτυχή αποπεράτωση των σπουδών του φοιτητή και αναγράφει το βαθμό που μπορεί να είναι δεκαδικός μέχρι 2 εκατοστά. Ο βαθμός αυτός είναι κατά σειρά επιτυχίας: Άριστα από 8,50 μέχρι 10,00, Pολύ καλά από 6,5 μέχρι 8,49 και Kαλά από 5,00 μέχρι 6,49.

Ο βαθμός του πτυχίου προκύπτει όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις (αναφέρονται στη συνέχεια), με την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής συμπληρώνει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων, διδακτικών μονάδων και πιστωτικών μονάδων, που αναφέρονται παραπάνω.

Ο φοιτητής που ολοκλήρωσε επιτυχώς τις σπουδές του, για να λάβει το πτυχίο του ορκίζεται ενώπιον του Πρύτανη και του Προέδρου του Τμήματος. Η ορκωμοσία δεν αποτελεί συστατικό της επιτυχούς αποπεράτωσης των σπουδών, αλλά είναι απαραίτητη για τη χορήγηση του πτυχιακού τίτλου και είναι υποχρεωτική η συμμετοχή του απόφοιτου. Η ορκωμοσία πτυχιούχων γίνεται μετά από κάθε εξεταστική περίοδο, σε ημέρα και αίθουσα που ορίζεται από τον Πρύτανη.

Πριν από την ορκωμοσία μπορεί να δίνεται στον απόφοιτο βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος ότι πληροί τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου.

Το πτυχίο υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Γραμματέα του Τμήματος και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου.

 Ο πτυχιούχος δικαιούται να πάρει:

α. Ένα (1) αντίγραφο του πιο πάνω τίτλου

β. Ένα (1) πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

Τα (α) και (β) χορηγούνται κατά την ορκωμοσία.

Υπολογισμός βαθμού πτυχίου

Ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού πτυχίου είναι ενιαίος για όλα τα ΑΕΙ της χώρας και καθορίζεται από την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Φ 141/Β3/2166, (ΦΕΚ 308 τ.β. 18. 6.1987). Για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος επί τον συντελεστή βαρύτητας του μαθήματος και το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων.

Κάθε μάθημα χαρακτηρίζεται από ένα αριθμό διδακτικών μονάδων.  Μία διδακτική μονάδα αντιστοιχεί σε 1 ώρα διάλεξης και 1 έως 3 ώρες φροντιστηρίου ή εργαστηρίου ανά εβδομάδα.  Οι συντελεστές βαρύτητας κυμαίνονται από 1,0 έως 2,0 και υπολογίζονται ως εξής:

■ Μαθήματα με 1 ή 2 διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,0.

■ Μαθήματα με 3 ή 4 διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,5.

■ Μαθήματα με 5 ή 6 διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας  2,0.

Εάν ένας φοιτητής έχει βαθμολογηθεί σε περισσότερα μαθήματα από όσα αντιστοιχούν στον, κατά το Πρόγραμμα Σπουδών, απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό μαθημάτων, διδακτικών και πιστωτικών μονάδων για τη λήψη του πτυχίου, μπορεί να μην συνυπολογίσει για την εξαγωγή του βαθμού του πτυχίου του, τους βαθμούς ενός αριθμού  κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των μαθημάτων, των διδακτικών  και πιστωτικών μονάδων που απομένουν είναι τουλάχιστον ίσος με τον απαιτούμενο για τη λήψη του πτυχίου.

Σύμβουλος Σπουδών

Ο Σύμβουλος Σπουδών παρέχει στον φοιτητή την αναγκαία συμπαράσταση για να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις που επιβάλλει γενικά η φοίτηση στο Πανεπιστήμιο. Η συμπαράσταση αυτή εκδηλώνεται με την παρακολούθηση των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων του φοιτητή ώστε να προσαρμόζεται βαθμιαία η επιστημονική και επαγγελματική του εξειδίκευση, στην προσωπικότητα και στις δυνατότητές του. Ο Σύμβουλος Σπουδών ακόμη συνδράμει τον φοιτητή σε δυσκολίες ή προβλήματα που ανακύπτουν στα πλαίσια της φοιτητικής ζωής του.

Κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού μπορεί να οριστεί Σύμβουλος Σπουδών (μέχρι 15 φοιτητές). Για τους φοιτητές του 1ου και του 2ου εξαμήνου των σπουδών τους, ο Σύμβουλος Σπουδών ορίζεται από τη Συνέλευση του τμήματος. Οι υπόλοιποι φοιτητές επιλέγουν το Σύμβουλό τους ελεύθερα. Ο Σύμβουλος Σπουδών φροντίζει να έχει συχνή επαφή με τους φοιτητές.

Στα καθήκοντα του Συμβούλου Σπουδών περιλαμβάνονται και τα εξής:

  • Παρακολούθηση των κλίσεων του φοιτητή και καθοδήγηση προς τους τομείς που του ταιριάζουν.
  • Παροχή βοήθειας για τη σύνθεση του προγράμματος σπουδών.
  • Παροχή πληροφοριών και υποδείξεων για επαγγελματικό προσανατολισμό.
  • Παροχή πληροφοριών και βοήθειας για μεταπτυχιακές σπουδές, υποτροφίες και σπουδές στο εξωτερικό.
  • Παροχή πληροφοριών και συμβουλών για παρακολούθηση σεμιναρίων, συνεδρίων, ερευνητικών προγραμμάτων και εξωπανεπιστημιακών μαθημάτων.
  • Διευκόλυνση των επαφών του φοιτητή με τις πανεπιστημιακές αρχές όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Σεμινάρια - Διαλέξεις – Συνέδρια

Παράλληλα με το κύριο πρόγραμμα μαθημάτων λειτουργεί πρόγραμμα ελευθέρων σεμιναρίων που έχει σαν σκοπό να διευρύνει τις ευκαιρίες που έχουν οι φοιτητές να εμβαθύνουν στα θέματα που διδάσκονται και να έλθουν σε επαφή με ένα ευρύτερο αριθμό Ελλήνων και ξένων επιστημόνων. Τα σεμινάρια οργανώνονται με πρωτοβουλία και ευθύνη των διδασκόντων και διακρίνονται σε σεμινάρια συμπληρωματικά της διδασκαλίας, παρουσιάσεις εργασιών των διδασκόντων ή φοιτητών και σεμινάρια με εισηγητές καθηγητές Ελληνικών ή ξένων πανεπιστημίων, επιστήμονες κύρους και κοινωνικά στελέχη των οποίων η εμπειρία είναι χρήσιμη για τη γενικότερη εκπαίδευση των φοιτητών. Το Πρόγραμμα Σεμιναρίων ανακοινώνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Στα πλαίσια των καταστατικών στόχων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Τμήμα Περιβάλλοντος πραγματοποιεί συνέδρια με θέματα τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίες για την ανάλυση και διαχείριση του περιβάλλοντος.

Θερινή Πρακτική Άσκηση

Προγράμματα Συνεργασίας με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια

Εκπαιδευτικές Εκδρομές

Στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών και σε σχέση με την ανάπτυξη και ολοκλήρωση των στόχων των μαθημάτων, προγραμματίζονται επισκέψεις σε φυσικά και ανθρωπογενή οικοσυστήματα, προστατατευτέες περιοχές, περιβαλλοντικές οργανώσεις, βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους φορείς σχετικούς με τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Σκοπός των επισκέψεων είναι η στενότερη σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με τις συγκεκριμένες πρακτικές και ανάγκες στον τομέα του περιβάλλοντος.