Γιατί να σπουδάσω στο Tμήμα Περιβάλλοντος


Γιατί οι σπουδές στις Επιστήμες του Περιβάλλοντος οδηγούν στα επαγγέλματα του μέλλοντος.

Οι ειδικότητες της πράσινης οικονομίας εξασφαλίζουν πλέον σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Greenpeace, εκτιμάται ότι έως το 2020, θα δημιουργηθούν 100.000 νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης, σε τομείς που συνδέονται με την πράσινη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος,

Γιατί μόνο οι απόφοιτοι του Τμήματος Περιβάλλοντος είναι «Περιβαλλοντολόγοι».

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 405/1995, (ΦΕΚ 228/Τ/Α/6.11.1995), άρθρο 1 «Ο πτυχιούχος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Παν/μίου Αιγαίου, ο οποίος ορίζεται ως πτυχιούχος περιβαλλοντολόγος, έχει ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση του την επεξεργασία, τη σύνταξη και αξιολόγηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας περιβάλλοντος, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση περιβαλλοντικών πολιτικών, τη διαχείριση περιβαλλοντικών συστημάτων, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή, ενημέρωση και επικοινωνία».

Γιατί η ποιότητα της εκπαίδευσης που θα λάβεις είναι άριστη.

Τα 48 μαθήματα τα οποία απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των περιβαλλοντικών επιστημών, από την Περιβαλλοντική Μηχανική και τη Διαχείριση Οικοσυστημάτων μέχρι τα Οικονομικά του Περιβάλλοντος και την Περιβαλλοντική Πολιτική. Επίσης, μπορείς να παρακολουθήσεις μαθήματα σε ξένα Πανεπιστήμια (Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία, Σουηδία κ.α.) στα πλαίσια του προγράμματος  Erasmus+.

Γιατί η επιστημονική έρευνα στο Τμήμα Περιβάλλοντος είναι διεθνούς επιπέδου.

Πρόσφατα, ο διεθνής οίκος Thomson Reuters διεξήγαγε μελέτη σχετικά με το επιστημονική «αναγνωρισιμότητα» της έρευνας ανά χώρα και ανά γνωστικό πεδίο (για τα έτη 1999-2009). Για τις Περιβαλλοντικές Επιστήμες, ο μέσος όρος «αναγνωρισιμότητας» των Ελληνικών Πανεπιστημίων ήταν 7,58, ενώ ο αντίστοιχος παγκόσμιος μέσος όρος ήταν 10,7. Ποια ήταν η «αναγνωρισιμότητα» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες? 12,74! Αυτή η σημαντική διάκριση δεν είναι τυχαία, αλλά οφείλεται στο άριστο ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματός μας.

Γιατί είναι ένα Πανεπιστημιακό Τμήμα που διαχρονικά εξασφαλίζει υψηλά ποσά χρηματοδότησης, μέσω ερευνητικών προγραμμάτων, υποτροφιών και χορηγιών.

Μεταξύ 1997-2011, το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει εξασφαλίσει 28 εκατομμύρια ευρώ, μέσω ανταγωνιστικών διεθνών & ελληνικών ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών. Φοιτητές μας έχουν λάβει υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το Ίδρυμα Παπαδημητρίου, το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, το Δήμο Μυτιλήνης και από εταιρίες όπως η Interamerican, η ΧΑΛΚΟΡ και η ΕΛΒΑΛ.

Γιατί στο Τμήμα Περιβάλλοντος συνδέουμε τη θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική εφαρμογή.

Στο Τμήμα λειτουργούν οκτώ θεσμοθετημένα Ερευνητικά Εργαστήρια, ενώ κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι φοιτητές παρακολουθούν ένα σημαντικό αριθμό εργαστηριακών μαθημάτων. Επίσης, μεταξύ 1997-2014, 1286 φοιτητές μας πραγματοποίησαν αμειβόμενη θερινή πρακτική άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες, ερευνητικά ινστιτούτα, επιχειρήσεις και υπουργεία.

Γιατί οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν βασικό κομμάτι της φιλοσοφίας του Τμήματος περί σπουδών.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος παρέχει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (Masters) στα Ελληνικά (Π.Μ.Σ. στην Περιβαλλοντική Πολιτική & Διατήρηση Βιοποικιλότητας, Π.Μ.Σ. στην Οικολογική Μηχανική & Κλιματική Αλλαγή) και ένα στα Αγγλικά με ερευνητικό προσανατολισμό (M.Sc. in Environmental Sciences), ενώ παράλληλα συμμετέχει σε ένα διεθνές Master (Masters Course in Environmental Sciences, Policy and Management). Μεταξύ 2003-2015, 767 μεταπτυχιακοί φοιτητές απεφοίτησαν από το Τμήμα Περιβάλλοντος. Επίσης, στη διάρκεια της λειτουργίας του, το Τμήμα απένειμε 122 διδακτορικά διπλώματα και πολλοί από τους διδάκτορές μας είναι σήμερα Καθηγητές σε Ελληνικά και ξένα Πανεπιστημιακά Τμήματα.

Γιατί οι πτυχιούχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος έχουν άριστες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης.

Από την ίδρυσή του Τμήματος, έχουν αποφοιτήσει 960 Περιβαλλοντολόγοι, οι οποίοι απασχολούνται σε κάθε τομέα της οικονομίας (για μερικές ενδεικτικές περιπτώσεις αποφοίτων δείτε εδώ). Κατά την τελευταία έρευνα απογραφής των αποφοίτων μας, το 69% εργάζονταν ως Περιβαλλοντολόγοι (στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα), ενώ ένα επιπλέον 13% απασχολούταν σε άλλο τομέα.

Γιατί θα ζήσεις τα φοιτητικά σου χρόνια στη Λέσβο, ένα από τα μεγαλύτερα και ομορφότερα νησιά της πατρίδας μας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου (www.aegean.gr) και του Τμήματος Περιβάλλοντος (www.env.aegean.gr)