Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή Διαχείριση και Τεχνολογία 2022-2023


Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία / M.Sc. in Global Environmental Change, Management and Technology» το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με ομώνυμο τίτλο και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης (συνδυασμός δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης).

Αναζητήστε την πρόσκληση εδώ