Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στα 1000 κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα του κόσμου για το 2019 στον τομέα των Φυσικών Επιστημών


Σύμφωνα με την THE (Times Higher Education) «World University Rankings» list για το 2019, τον έγκυρο κατάλογο των 1.000 κορυφαίων Πανεπιστημίων του κόσμου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατατάσσεται στις θέσεις 501-600 για τον τομέα των Φυσικών Επιστημών (Physical Sciences) ο οποίος περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα Μαθηματικών & Στατιστικής, Φυσικής & Αστρονομίας, Χημείας, Γεωλογίας, και Επιστημών του Περιβάλλοντος, της Γης και της Θάλασσας. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε εδώ