Απόφοιτοι


Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, από το Τμήμα Περιβάλλοντος έχουν αποφοιτήσει 1.148 φοιτητές ενώ έχουν απονεμηθεί 832 μεταπτυχιακοί και 135 διδακτορικοί τίτλοι. Πολλοί από τους αποφοίτους μας διαπρέπουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στον ακαδημαϊκό, ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.