1,200+ απόφοιτοι

78% εργάζονται σε θέσεις συναφείς με τις σπουδές τους
στην Ελλάδα και το Εξωτερικό

Search

Απόφοιτοι

Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, από το Τμήμα Περιβάλλοντος έχουν αποφοιτήσει 1.162 φοιτητές ενώ έχουν απονεμηθεί 832 μεταπτυχιακοί και 135 διδακτορικοί τίτλοι. Πολλοί από τους αποφοίτους μας διαπρέπουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στον ακαδημαϊκό, ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Η Συνέλευση Τμήματος όρισε Συμβουλευτική Επιτροπή Αποφοίτων/Εργοδοτών με στόχο να παρέχει -σε συνεργασία με την Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας (ΕΠΠΕ)- συμβουλευτικό έργο στην ΟΜΕΑ του Τμήματος σχετικά με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και το επιδιωκόμενο προφίλ των μελλοντικών περιβαλλοντολόγων.