Παναγιώτης Γ. Δημητρακόπουλος


Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων

Πρόεδρος Τμήματος Περιβάλλοντος

 

Γραφείο: 305, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36236

E-mail: pdimi@env.aegean.gr

 • Μεταδιδακτορικές Σπουδές στο Institute of Environmental Sciences, University of Zurich, 2002.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Παν. Αιγαίου, 2001.
 • Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών, Τμήμα Περιβάλλοντος, Παν. Αιγαίου 1995.
 • Πτυχίο Περιβαλλοντολόγου, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 1994.
 • Βιοποικιλότητα και λειτουργία των οικοσυστημάτων
 • Λειτουργική Οικολογία φυτών
 • Σερπεντινικά εδάφη: οικολογία
 • Πειραματική οικολογία
 • Σχεδιασμός διατήρησης της φύσης
 • Jones Ν., Filos Ι., Fates Ε., Dimitrakopoulos P.G. 2015. Exploring perceptions on participatory management of NATURA 2000 forest sites in Greece. Forest Policy and Economics 56: 1-8.
 • Adamidis G.C., Kazakou E., Fyllas N.M., Dimitrakopoulos PG. 2014. Species adaptive strategies and leaf economic relationships across serpentine and non-serpentine habitats on Lesbos, Eastern Mediterranean. PLoS ONE 9(5): e96034, doi:10.1371/journal.pone.0096034
 • Adamidis G.C., Aloupi Μ., Kazakou E., Dimitrakopoulos PG. 2014. Intra-specific variation in Ni tolerance, accumulation and translocation patterns in the Ni-hyperaccumulator Alyssum lesbiacum. Chemosphere 95: 496-502
 • Adamidis G.C., Kazakou E., Baker AJM, Reeves RD, Dimitrakopoulos PG. 2014. The effect of harsh abiotic conditions on the diversity of serpentine plant communities on Lesbos Island, an eastern Mediterranean island. Plant Ecology and Diversity 7 (3): 433-444
 • Vokou D., Dimitrakopoulos P.G., Jones N., Damialis A., Monokrousos N., Pantis J.D., Mazaris A.D. and the Natura 2000 Committee (2010-2013) members. 2014. Ten years of co-management in Greek protected areas: an evaluation. Biodiversity and Conservation 23: 2833–2855
Αναλυτικό Βιογραφικό