Διδασκαλία


Διδάσκω τρία μαθήματα στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Περιβάλλοντος: Περιβαλλοντική Νομοθεσία, Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία & Περιβαλλοντική Πολιτική. Επίσης διδάσκω το μάθημα της Περιβαλλοντικής Πολιτικής στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ ‘Περιβαλλοντική Πολιτική & Διαχείριση Βιοποικιλότητας‘, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, καθώς και μεταπτυχιακά μαθήματα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (M.Sc. in Environmental Management & Sustainability)  και στο Central European University (CEU), Ουγγαρία (M.Sc in  Environmental Sciences, Policy and Management, MESPOM).

Έχω επιβλέψει δεκάδες προπτυχιακές & μεταπτυχιακές διπλωματικές, και αρκετές από αυτές έχουν οδηγήσει σε επιστημονικές δημοσιεύσεις (δείτε παρακάτω).

Ενδιαφέρομαι για την επίβλεψη διατριβών στους τομείς της Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Κοινωνιολογίας και Ιστορίας. Αν ενδιαφέρεστε να κάνετε έρευνα σε αυτές τις θεματικές, επικοινωνήστε μαζί μου – θα χαρώ να συζητήσουμε την ιδέα σας.

Διδάσκω τρία μαθήματα στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Περιβάλλοντος: Περιβαλλοντική Νομοθεσία, Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία, Περιβαλλοντική Πολιτική & Περιβαλλοντική Ιστορία. Επίσης διδάσκω το μάθημα της Περιβαλλοντικής Πολιτικής στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ ‘Περιβαλλοντική Πολιτική & Διαχείριση Βιοποικιλότητας‘, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, καθώς και μεταπτυχιακά μαθήματα στο Central European University (CEU), Ουγγαρία (M.Sc in  Environmental Sciences, Policy and Management, MESPOM).

Έχω επιβλέψει δεκάδες προπτυχιακές & μεταπτυχιακές διπλωματικές, και αρκετές από αυτές έχουν οδηγήσει σε επιστημονικές δημοσιεύσεις (δείτε παρακάτω).

Ενδιαφέρομαι για την επίβλεψη διατριβών στους τομείς της Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Κοινωνιολογίας και Ιστορίας. Αν ενδιαφέρεστε να κάνετε έρευνα σε αυτές τις θεματικές, επικοινωνήστε μαζί μου – θα χαρώ να συζητήσουμε την ιδέα σας.

Επίβλεψη διατριβών

Δημήτρης Καντεμνίδης, Environmental Security and the European Union

Γιώργος Κωστόπουλος, Δασική Προστασία και Διαχείριση από την Ίδρυση του Ελληνικού Κράτους (1828) στην Ίδρυση του πρώτου Εθνικού Δρυμού (1938)

Δήμητρα Σύρου, Environmental Governance through Collaborative Management Institutions: an Analysis of the role of NGO’s in the Greek Protected Areas’ Management Bodies

Όλες οι κάτωθι δημοσιεύσεις βασίζονται στις προ-/μετά- και διδακτορικές διατριβές τις οποίες επέβλεψα: