Επιστημονικές Δημοσιεύσεις


Στην παρούσα σελίδα θα βρείτε πληροφορίες για τις δημοσιεύσεις μου σε επιστημονικά περιοδικά. Εάν ενδιαφέρεστε για κάποιο κείμενο και δεν έχετε πρόσβαση στο αντίστοιχο περιοδικό, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:

Syrou, D. & Botetzagias, I. Stakeholders’ Perceptions Concerning Greek Protected Areas Governance. Sustainability 2022, 14, 3389.

Botetzagias I., Kevrekidou M., Malesios Chr. & Jones N. (2020) Exercising social control in PAYT (Pay-As-You-Throw) violations: the role of subjective evaluations and social capitalWaste Management, 105:347-354.

Botetzagias I. & Kotlida Ev. (2018) Bear management in Greece as a ‘problem orientation’ policy issue: A Q-methodology approach.AEJESAegean Journal of Environmental Sciences (pre-print available)

Botetzagias I., Tsagkari M. & Malesios Chr. (2018) Is the ‘Troika’ bad for the environment? An analysis of EU countries’ environmental performance in times of economic downturn and austerity memoranda. Ecological Economics, 150: 34-51.

Guerreiro S. & Botetzagias I. (2018)Empowering communities – the role of intermediary organisations in community renewable energy projects in IndonesiaLocal Environment, 23(2):158-177.

Gkiouzepas G. & Botetzagias I. (2018). The Narrative Cycle of Climate Change in the Greek Newspapers, 2001–2008Environmental Communication, 12(4): 507-524.

Beckham Hooff S., Botetzagias & Kizos Ath. (2017) Seeing the Wind (Farm): Applying Q-methodology to Understand the Public’s Reception of the Visuals Around a Wind Farm Development. Environmental Communication, 11(5): 700-722.

Gkiouzepas Y. & Botetzagias I. (2017) Climate change coverage in Greek newspapers (2001-2008), Environmental Communication, 11(4): 490-514.

Broadbent, J., Sonnett J., Botetzagias I. et al. (2016Conflicting Climate Change Frames in a Global Field of Media Discourse, Socius: Sociological Research for a Dynamic World, 2:1-17..

Botetzagias I. & Vasilopoulos P. (2015) Climbing to the rooftop, falling off yet landing on one’s feet (and finding a wallet on the pavement?): the electoral fate of the Greek Ecogreens (2004-2015), South European Society & Politics, 20(4): 573-590.

Moysiadis Y., Malesios Chr. & Botetzagias I. (2015) The impact of distance on a ‘NIMBY’ perception towards windfarms’ development, Aegean Journal of Environmental Sciences, 1:41-60

Botetzagias I., Dima A.-F., Malesios Chr. (2015) Extending the Theory of Planned Behavior in the context of recycling: The role of moral norms and of demographic predictors, Resources, Conservation and Recycling, 95:58-67.

Botetzagias I., Malesios Chr., Kolokotroni An. & Moysiadis Y. (2015) The role of NIMBY in opposing wind farms’ siting: evidence from Greece, Journal of Environmental Planning and Management, 58(2):229-251.

Botetzagias I., Malesios Chr., & Poulou D. (2014), Electricity curtailment behaviours in Greek households: different behaviours, different predictors, Energy Policy, Vol. 69, pp.415-424

Botetzagias I. & Koutiva Eir. (2014), Financial giving of foundations and businesses to ENGOs: the role of grantee’s legitimacy, VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, Vol.25, pp.281-306

Botetzagias I. & Malesios Chr. (2012), The influence of economic affluence and environmental conditions on an individual’s concern for the environment: a Greek casestudy (2005-2007), Local Environment, Vol. 17, N.1, pp.93-113.

Botetzagias I. & van Schuur W. (2012), Active Greens: an analysis of the determinants of Green party members’ activism in environmental movements, Environment & Behavior, Vol. 44, N.4, pp.509-544.

Giannoulis Chr., Botetzagias I. & Skanavis C. (2010), Newspaper Reporters’ Priorities and Beliefs About Environmental Journalism: An Application of Q Methodology, Science Communication, Vol. 32, N.4, pp. 425-466

Botetzagias I., Robinson P. & Venizelos L. (2010), Accounting for difficulties faced in materializing a transnational ENGO conservation network: A case-study from the Mediterranean, Global Environmental Politics, Vol. 10, No.1 pp.115-151

Botetzagias I. & Karamichas J. (2009), Grassroots mobilisations against waste disposal sites in Greece, Environmental Politics, Vol. 18, No.6, pp.939-959

Jones N., Sophoulis C., Iosifides Th., Botetzagias I. & Evaggelinos K. (2009) The influence of social capital on environmental policy instruments, Environmental Politics, Vol. 18 No. 4, pp. 595-611

Jones N., Malesios Chr. & Botetzagias I., (2009) The influence of social capital on willingness to pay for the environment among European citizen, European Societies, Vol. 11, No. 4, pp.511-530

Botetzagias I. (2008), The Environmental Impact Assessment and Auditing process in Greece: evidence from the prefectural level, Impact Assessment and Project Appraisal, Vol. 26 No. 2, pp. 115-125

Alexandropoulos St., Serdedakis N., Botetzagias Ι. (2007), The Greek environmental movement: from the status nascendi of a movement to its integration, Greek Political Science Review, Issue 30, November, pp. 5-31 (in Greek)

Botetzagias I. (2007), Clinging on? The Cypriot Greens, Environmental Politics, Vol.16, No 1, pp. 124-129

Botetzagias Ι. (2006), NGOs and civil society, a problematic relation: the case-study of the Greek Environmental NGOs (ΜΚΟ και Κοινωνία Πολιτών, μια προβληματική σχέση; Η περίπτωση των Ελληνικών Μη-Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων), Greek Review of Political Science, No 27, pp. 71-95 (in Greek)

Botetzagias I. (2005), ‘Introduction: The Europeanisation of Southern Europe’, in Botetzagias I. (ed.), The Europeanisation of Southern Europe, Journal of Southern Europe and the Balkans, Vol. 7, No.3, December

Botetzagias I. (2003), The re-emergence of the Greek Greens, Environmental Politics, Vol.12 No 4, pp. 127-132.

Karamichas J & Botetzagias I. (2003), Green Party factionalism: The case of the Ecologists-Alternatives of Greece, South European Society and Politics, Vol. 8, No 3, pp. 65-93

Botetzagias I., The Federation of Ecologists Alternatives: The Greek Green Experiment (Η Ομοσπονδία Οικολόγων Εναλλακτικών: Το Ελληνικό Πράσινο πείραμα), (2003) Greek Review of Political Science No 22, pp.69-105 (in Greek)