Εκλεκτορικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ – ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΩΝ – ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

124/9/2010Κοινοποίηση Συγκρότησης Εκλεκτορικού Σώματος για εκλογή μέλους,ΔΕΠ του Τμήματος Περιβάλλοντος στο γνωστικό αντικείμενο,«Λειτουργική Οικολογία» στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή,και Πρόσκληση Α΄ Συνεδρίας για τον ορισμό,Τριμελούς,Εισηγητικής,Επιτροπής
22/11/2010Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής,Επιτροπής για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο,«Λειτουργική Οικολογία»,στη βαθμίδα του Αναπληρωτή,Καθηγητή
310/1/2011Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης,5ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και Εκλεκτορικού Σώματος,για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο,«Λειτουργική Οικολογία»,στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή,του Τμήματος Περιβάλλοντος
411/2/2011Κοινή Συνεδρίαση,Γενικής Συνέλευσης και Εκλεκτορικού Σώματος,για την εκλογή μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Περιβάλλοντος του,Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργική,Οικολογία» στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή
523/5/2011Εκλογή μέλους ΔΕΠ με αντικείμενο,«Λειτουργική Οικολογία»,στη βαθμίδα του,Αναπληρωτή Καθηγητή
62/6/2011Συγκρότηση,Εκλεκτορικού Σώματος,και Πρόσκληση Α’ Συνεδρίας για τον ορισμό,Τριμελούς,Εισηγητικής Επιτροπής
729/6/2011Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής,Επιτροπής για την μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο,«Περιβαλλοντική Ατμοσφαιρική Φυσικοχημεία με έμφαση,στην Κλιματική Αλλαγή»,στη βαθμίδα του,Επίκουρου,Καθηγητή
813/12/2011Πρόσκληση Κοινής Συνεδρίασης ΓΣ και ΕΣ Τμήματος,Περιβάλλοντος,και,Εκλεκτορικού Σώματος για τη,μονιμοποίηση του κ.,Γ. Μπίσκου στη βαθμίδα του Επίκουρου,Καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου,Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική,Ατμοσφαιρική Φυσικοχημεία με έμφαση στην Κλιματική Αλλαγή»
922/12/2011Μονιμοποίηση,του κ. Γ. Μπίσκου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του,Τμήματος Περιβάλλοντος στο γνωστικό αντικείμενο,«Περιβαλλοντική Ατμοσφαιρική Φυσικοχημεία με έμφαση στην,Κλιματική Αλλαγή»
102/5/2012Εκλεκτορικό Σώμα για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ στο γνωστικό,αντικείμενο «Περιβαλλοντική Τοξικολογία με έμφαση στη,Συμπεριφορά και τις Επιδράσεις των Τοξικών Χημικών Ειδών»,στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
1131/5/2012Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής,Επιτροπής,για,το γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Τοξικολογία με,έμφαση στη Συμπεριφορά και τις Επιδράσεις των Τοξικών,Χημικών Ειδών» στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
1214/6/2012Εισηγητική Έκθεση για την εκλογή μέλους Δ.Ε.Π. στο γνωστικό,αντικείμενο “Περιβαλλοντική Τοξικολογία με έμφαση στη,Συμπεριφορά και τις Επιδράσεις των Τοξικών Χημικών Ειδών”,στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή
1314/6/2012Πρόσκληση Κοινής Συνεδρίασης ΓΣ και ΕΣ,Τμήματος Περιβάλλοντος για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στο,γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Τοξικολογία με έμφαση,στη Συμπεριφορά και τις Επιδράσεις των Τοξικών Χημικών,Ειδών» στη βαθμίδα του Επικ.Καθηγητή
145/7/2012Εκλογή μέλους ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική,Τοξικολογία με έμφαση στη Συμπεριφορά και τις Επιδράσεις των,Τοξικών Χημικών Ειδών» στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
154/3/2013Συγκρότηση,ειδικής,επταμελούς,επιτροπής,μονιμοποίησης του κ.,Αθανασίου Στασινάκη, στη,βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο,«Περιβαλλοντική Μηχανική με Έμφαση στην Επεξεργασία και,Αξιοποίηση Αποβλήτων»
1620/11/2013Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Μονιμοποίησης του,κ.Ι.Μποτετζάγια στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο,γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Πολιτική»
1720/11/2013Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς,Επιτροπής Μονιμοποίησης κ. Κ. Ευαγγελινού
1820/11/2013Συγκρότηση ΕΕΕΕ Καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος στο,γνωστικό αντικείμενο «Δομή, Δυναμική και Διαχείριση,Οικοσυστημάτων με Έμφαση στην Περιφερειακή Ανάπτυξη»,στη,βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή
1924/3/2017Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος στο γνωστικό αντικείμενο «Οικολογική Μηχανική και Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία» στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (κωδικός θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP252)
2024/3/2017Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος στο γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία Βιοσφαιρικών Διεργασιών» στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (κωδικός θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ256)
2124/3/2017Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος στο γνωστικό αντικείμενο «Οικολογικά Οικονομικά» στη βαθμίδα του Επίκουρου Kαθηγητή (κωδικός θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ: APP259)
2229/3/2017Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση της κας Όλγας-Ιωάννας Καλαντζή, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Περιβάλλοντος στο γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Τοξικολογία με Έμφαση στη Συμπεριφορά και τις Επιδράσεις των Τοξικών Χημικών Ειδών»
235/4/2017Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την εκλογή καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Οικολογική Μηχανική και Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία»  στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (κωδικός θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ:APP252)
245/4/2017Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την εκλογή καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία Βιοσφαιρικών Διεργασιών»  στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (κωδικός θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ:APP256)
255/4/2017Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την εκλογή καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Οικολογικά Οικονομικά»  στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (κωδικός θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ:APP259)
2626/4/2017Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για τη μονιμοποίηση της κας Όλγας Ιωάννας Καλαντζή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Τοξικολογία με Έμφαση στη Συμπεριφορά και τις Επιδράσεις των Τοξικών Χημικών Ειδών»