64 επιστημονικές δημοσιεύσεις εντός του 2022

1,4 εκατομμύρια € σε ερευνητικά προγράμματα για το 2022

Θέση 800-1001 στον κόσμο στις Επιστήμες της Γεωλογίας, του Περιβάλλοντος και της Θάλασσας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2022)

Search

Έρευνα

Η έρευνα στα διάφορα πεδία των περιβαλλοντικών προβλημάτων αρθρώνεται στο Τμήμα Περιβάλλοντος στα πλαίσια των θεσμοθετημένων Ερευνητικών Εργαστηρίων με βασικούς θεματικούς άξονες τους εξής:

Ποιότητα Υδάτων και Αέρα, Διαχείριση Βιοποικιλότητας, Διαχείριση Αποβλήτων, Διαχείριση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή, Τηλεπισκόπηση/Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Νησιωτικός Οικονομικός Σχεδιασμός, Περ/κη Εκπαίδευση & Επικοινωνία, Περ/κη Πολιτική και Διαχείριση.