Έρευνα

Ερευνητικά Εργαστήρια

Εργαστήριο Περιβ. Εκπαίδευσης Αγωγής & Επικοινωνίας
Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων
Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας
Εργαστήριο Διαχείρισης Ενέργειας
Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβ. Πολιτικής & Διαχείρισης
Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης
Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης
Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων & Αέρα
Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Οικονομικών Περιβάλλοντος