Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων


Σε μια εποχή όπου έχει γίνει αντιληπτή η αλληλένδετη σχέση μεταξύ των διαφορετικών μορφών αποβλήτων και όπου δίνεται έμφαση στη σχέση διαχείρισης φυσικών πόρων και αποβλήτων, το Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΔΑ) του Τμήματος Περιβάλλοντος έχει επικεντρώσει το κύριο βάρος εκπαίδευσης και έρευνας που υποστηρίζει στα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων (ΣΔΑ).

Η έμφαση του ΕΔΑ δίνεται περισσότερο στην επιλογή και οργάνωση των συστημάτων διαχείρισης πόρων και αποβλήτων ενός ενιαίου γεωγραφικού χώρου (Δήμοι, Νομοί, Νησιά κλπ) και λιγότερο στην ανάπτυξη τεχνολογιών επεξεργασίας.

Δεδομένου του νησιωτικού χαρακτήρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο φυσικός χώρος κύριας δραστηριοποίησης και ερευνητικού ενδιαφέροντος του ΕΔΑ είναι τα νησιά.

Οι ποσοτικοί περιορισμοί που χαρακτηρίζουν τους φυσικούς πόρους στα νησιά, αυξάνουν την ανάγκη ολοκληρωμένης προσέγγισης καθώς η διαχείριση των αποβλήτων, συχνά ανάγεται σε πρόβλημα διαχείρισης φυσικών πόρων.

Οι παράμετροι που χαρακτηρίζουν τα συστήματα διαχείρισης των νησιών είναι η μικρή κλίμακα των οικισμών, η εποχιακή μεταβολή του πληθυσμού (άρα και πιέσεων) και η οργανωτική αδυναμία που χαρακτηρίζει τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων.

Τα επί σειρά ετών διδασκόμενα καθώς και τα προτεινόμενα μαθήματα που αποτελούν κύρια ευθύνη του ΕΔΑ παρουσιάζονται στη συνέχεια. Πρόσθετα, το ΕΔΑ συμμετέχει σε ένα αριθμό μεταπτυχιακών μαθημάτων σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια του Τμήματος τα οποία δεν κατονομάζονται ειδικά και στα οποία παρέχονται κύρια συγκεκριμένες εφαρμογές της ειδικότητας του ΕΔΑ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

 • Πέτρος Γαγάνης
 • Χρήστος Ματσούκας
 • Αθανάσιος Στασινάκης
 • Μιχάλης Νιαουνάκης
 • Θεμιστοκλής Κοντός
 • Dirk Schaelicke
 • Χριστόφορος Μανδυλάς
 • Αναστάσιος Πεταλάς
 • Χρυσοβαλαντία Καραγιάννη
 • Γιώργος Γκιουζέπας

Τμήμα Διαχείρισης Αποβλήτων

Μετρητές Αερίων (Infrared Gas Analyser)
GPS φορητό τύπου MAGELLAN 320
TOXIMETER GAS DETECTOR C2000 (OLDHAM)
Φορητό Πεχάμετρο / Ιοντόμετρο. Model Sension2
Φορητό Αγωγιμόμετρο. Μodel Sension5
Φορητό Οξυγονόμετρο. Model Sension6
Συσκευή μεταφοράς δεδομένων από τα όργανα Sensions σε υπολογιστή η σε εκτυπωτή (Docking Station)
Συσκευή θέρμανσης δειγμάτων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (COD Reactor, Model 45600-18)
Φορητό φασματοφωτόμετρο (Model DR/2400)
Εξοπλισμός για την μέτρηση του αναερόβιου και αερόβιου μεταβολισμού μικροοργανισμών στο έδαφος και σε υδατικά διαλύματα
Συσκευή εκχύλισης Soxhlet 6 θέσεων της WISD
Αναλυτικό Ζυγός Kern ABJ 220-4M
Αποστακτήρας παραγωγής αφιονισμένου νερού Espinar DES-3
Στερεοσκόπιο LEICA ES2
Δονητής Δοκιμαστικών Σωληναρίων VELP
Θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας LabTech LMS1003
Τράπεζα ανάδευσης, Ξηραντήρας/Αφυγραντής
Εργαστηριακή συσκευή κομποστοποίησης
Περισταλτική Αντλία Watson Marlow 101U/R
Περισταλτική Αντλία Gilson Miniplus3
Δοσομετρική Αντλία Prominent 1002 NP
Ζυγός Kern VB 30 KIOSM
Αγωγηγόμετρο εδάφους Hanna HI 993310

Τμήμα Εργαστηρίου Ελαιουργίας

Κλασικό σύστημα Υδραυλικής Πρέσας, Διφασικό σύστημα φυγοκέντρησης (decanter)
Εκπυρηνωτής Ελαιόκαρπου
Πλυντήριο Ελαιόκαρπου
Αποφυλλωτήριο Ελαιόκαρπου
Αναβατόριο Ελαιόκαρπου
Επιδαπέδιος ζυγός φορτίων έως 150 kg
Επαγγελματικό πλυντήριο δίσκων
Χειροκίνητη πρέσα αποχυμωτής
Καταψύκτης Liebherr GT 2102
Ζυγός ADAM PGW 3502e
Πυραντήριο Nabertherm B170
Shredder ALKO NewTech 2400R
Κλίβανος Raypa

Τμήμα Περιβαλλοντικής Ακτινοβολίας

Φορητός Ανιχνευτής Ραδιενέργειας (Canberra) συμπεριλαμβανόμενα τα μέρη Scintillation detector with NaI (TI) crystal. Model 802-4
Photomultiplier tube base/Preamplifier. Model 20007P
InSpector Multichannel Analyzer. Model 1200
Σετ ραδιενεργών πηγών βαθμονόμησης κλειστού τύπου τύπος G-2900 της ISOTOPEN.
Φορητός Μετρητής Ραδονίου AlphaGuard PQ2000Pro της Genitron Instruments
Ανιχνευτής Ραδιενέργειας GEIGER της BICRON τύπος micro-Sievert
Δύο πεδιόμετρα μέτρησης μη-ιονίζουσας ακτινοβολίας, το ένα στην περιοχή συχνοτήτων15 Hz – 100 kHz και το άλλο στην 100 kHz – 3 GHz.

Τα ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται από το Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΔΑ) και το γενικότερο ερευνητικό ενδιαφέρον της επιστημονικής ομάδας που το στελεχώνει αφορά τα παρακάτω:
•    Προσδιορισμό ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών αποβλήτων
•    Εξέλιξη Συστημάτων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) και συγκρότηση βάσεων δεδομένων (αλφαριθμητικές, χαρτογραφικές), που τα αφορούν,
•    Μεθοδολογία χωροθέτησης μονάδων διαχείρισης αποβλήτων και επικινδύνων υλικών και δραστηριοτήτων
•    Σχεδίαση χώρων υγειονομικής ταφής, εργοστασίων λιπασματοποίησης, μονάδων ανακύκλωσης υλικών από αστικά στερεά απόβλητα, μονάδων επεξεργασίας υγρών (αστικών και μή) αποβλήτων καθώς και παρακολούθηση και λειτουργία των παραπάνω
•    Χρήση εργαλείων γραμμικού και ακέραιου προγραμματισμού γιά την οικονομική και περιβαλλοντική βελτιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων
•    Μαθηματικές προσομοιώσεις (modeling) περιβαλλοντικών συστημάτων
•    Ανάλυση και σχεδιασμός στρατηγικών με στόχο την βελτιστοποίηση της περιβαλλοντικής επίδοσης των ΣΔΑ με ιδιαίτερη έμφαση σε:
o    περιβαλλοντική διαχείριση επιχειρήσεων και φορέων
o    ανάλυση κύκλου ζωής φυσικών πόρων, υλικών που καταλήγουν σαν απόβλητα και αποβλήτων
o    περιβαλλοντική σήμανση προϊόντων
Πέραν των κοινώς εννοουμένων ως αποβλήτων, πεδίο ενδιαφέροντος για τα μέλη του ΕΔΑ αποτελεί και η μελέτη των “αποβλήτων ενέργειας”. (“energy wastes”)

Με την έννοια αυτή εξετάζονται τα ακόλουθα:
•    Η φυσική ραδιενέργεια (natural radiation environment):
o    Το ραδόνιο και τα θυγατρικά του (Radon ant its decay products)
o    Φυσική ραδιενέργεια γήινου υποβάθρου (Background radiation from terrestrial sources)
o    Κοσμική ακτινοβολία (Cosmic rays)
•    Διασπορά στο περιβάλλον ραδιενεργών ισοτόπων

Το ειδικευμένο προσωπικό του ΕΔΑ με τον κατάλληλο εξοπλισμό βρίσκεται σε συνεχή καταγραφή της ποσότητας και της ποιότητας της περιβαλλοντικής ραδιενέργειας. Η δράση αυτή σε συνδυασμό με την διερεύνηση της ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων διευρύνει το ερευνητικό μας πεδίο σε δράσεις που αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των σκοπών του τμήματος Περιβάλλοντος.

Τέλος, το ΕΔΑ έχει πρόσφατα δραστηριοποιηθεί στο χώρο της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την τουριστική αξιοποίηση σπηλαίων. Συγκεκριμένα, το ΕΔΑ έχει αναπτύξει μεθοδολογία για την εκτίμηση των επιπτώσεων του διοξειδίου του άνθρακα που εκπνέεται από τους επισκέπτες τόσο στα σπηλαιοεκθέματα όσο και στους ίδιους τους επισκέπτες των σπηλαίων. Η μεθοδολογία έχει εφαρμοστεί έως τώρα για την ανάπτυξη προδιαγραφών τουριστικών επισκέψεων για δύο ελληνικά σπήλαια (Σπήλαιο Συκιάς Χίου, Σπήλαιο Ερμακιάς Ν. Κοζάνης), ενώ η εκτίμηση των συγκεντρώσεων ραδονίου εντός των σπηλαίων αποτελεί νέο ερευνητικό πεδίο.

 • Kyriakidis, P. and Gaganis, P. 2013. Efficient Simulation of Lognormal Random Fields for   Hydrogeological Applications. Mathematical Geosciences 45(5): 531–556.
 • Cleridou N., Benas N., Matsoukas C., Croke B., Vardavas I. 2014. Water resources of Cyprus under changing climatic conditions: Modelling approach, validation and limitations. Environ. Modell. Softw. 60: 202-218.
 • Iatrou E.I., Stasinakis A.S., Thomaidis N.S. 2014. Consumption-based approach for predicting environmental risk in Greece due to the presence of antimicrobials in domestic wastewater. Environmental Science and Pollution Research (in press).
 • Gatidou G., Stasinakis A.S., Iatrou E.I. 2014. Assessing single and joint toxicity of three phenylurea herbicides using Lemna minor and Vibrio fischeri bioassays. Chemosphere (in press).
 • Arvaniti O.S., Andersen H.R., Thomaidis N.S., Stasinakis A.S. 2014. Sorption of perfluorinated compounds onto different types of sewage sludge and assessment of its importance during wastewater treatment. Chemosphere 111: 405-411.