Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Περιβάλλοντος


Η έρευνα που διεξάγεται στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Περιβάλλοντος εστιάζει στην πληρέστερη κατανόηση και βελτίωση των επιλογών διαχείρισης που συνδέονται με τρέχοντα περιβαλλοντικά προβλήματα τα οποία άπτονται του δίπτυχου ‘Οικονομία & Περιβάλλον’, με έμφαση σε πτυχές της κυκλικής οικονομίας, της βιομηχανικής οικολογίας, της ‘πράσινης’ οικονομίας/μεγέθυνσης, της περιβαλλοντικής καινοτομίας-τεχνολογίας, της διαχείρισης φυσικών πόρων, εξωτερικοτήτων της οικονομικής δραστηριότητας και της προσαρμογής-μετριασμού επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Αντώνης Σκουλούδης, Επίκουρος Καθηγητής

Χρυσοβαλάντης Μαλέσιος, Ερευνητής

Μαρίνα Προϊκάκη, Ερευνήτρια

Ανδρέας Μουρσελλάς, Υποψήφιος Διδάκτορας

Τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες Εργαστηρίου συνδέονται με τις ακόλουθες θεματικές:

  • Οικονομία και Προσαρμογή-Ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή
  • Οικονομική αξιολόγηση climate services
  • Πράσινη λογιστική και λογοδοσία
  • Κυκλική Οικονομία στα διάφορα επίπεδα του χώρου
  • Malesios, C., Skouloudis, A., Dey, P. K., Abdelaziz, F. B., Kantartzis, A., & Evangelinos, K. (2018). Impact of small‐and medium‐sized enterprises sustainability practices and performance on economic growth from a managerial perspective: Modeling considerations and empirical analysis results. Business Strategy and the Environment.
  • Halkos, G., & Skouloudis, A. (2018). Corporate social responsibility and innovative capacity: Intersection in a macro-level perspective. Journal of Cleaner Production, 182, 291-300.
  • Skouloudis, A., Isaac, D., & Evaggelinos, K. (2016). Revisiting the national corporate social responsibility index. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 23(1), 61-70.
  • Nikolaou, I., Evangelinos, K., & Leal Filho, W. (2015). A system dynamic approach for exploring the effects of climate change risks on firms’ economic performance. Journal of Cleaner Production, 103, 499-506.