Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περ/κης Πολιτικής & Διαχείρισης


Το Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης, του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 204, ΦΕΚ 182, Τχ Α, 08 Αυγούστου 2002. Ασχολείται με έρευνα σε θέματα εφαρμοσμένης περιβαλλοντικής πολιτικής & κοινωνιολογίας και πράσινης διαχείρισης επιχειρήσεων & οργανισμών.

Κωνσταντίνος Ευαγγελινός, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ιωσήφ Μποτετζάγιας,  Καθηγητής

Αντώνιος Σκουλούδης, Επίκουρος Καθηγητής

Μαρία Χατζηαντωνίου, Ε.Δι.Π.

Μάριος Μπαλής, Ε.Τ.Ε.Π.

ΤΡΕΧΟΝΤΑ Ερευνητικά Προγράμματα

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ Ερευνητικά Προγράμματα

Πρόγραμμα Θαλής – Πανεπιστήμιο Αιγαίου -Ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στη συμμετοχική λήψη αποφάσεων

Πρόγραμμα COMPON ‘Comparing Climate Change Networks’

Υποψήφιοι Διδάκτορες/Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Η Dr. Ζωή Χριστίνα Σιαμαντά είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια.

E-mail: siamanta@env.aegean.gr

Σπουδές:

  • Διδακτορικό στην Ανθρώπινη Γεωγραφία, Birkbeck University of London, Ηνωμένο Βασίλειο, 2016.
  • Μάστερ στη Βιωσιμότητα και τη Διοίκηση (Μάνατζμεντ), Royal Holloway University of London, Ηνωμένο Βασίλειο, 2010.
  • Πτυχίο στη Περιβαλλοντική Επιστήμη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2009

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

  • Πολιτική οικολογία, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Νεοφιλελεύθερες φύσεις / νεοφιλελεύθερη διατήρηση, Περιβαλλοντική πολιτική, Πράσινη υφαρπαγή, Οικο-Μαρξισμός, Κοινωνικά κινήματα, Φουκώ

Δημοσιεύσεις:

  • Siamanta, Z.C. (2019) Wind parks in post-crisis Greece: Neoliberalisation vis-à-vis green grabbing. Environment and Planning E: Nature and Space. https://doi.org/10.1177/2514848619835156
  • Siamanta, Z.C. (2017) Building a green economy of low carbon: the Greek post-crisis experience of photovoltaics and financial ‘green grabbing’. Special Section ‘Political ecologies of the green economy’. Journal of Political Ecology, 24: 258-276

Τίτλος διδακτορικής έρευνας: Περιβαλλοντική Ασφάλεια και Ευρωπαϊκή Ένωση

Σπουδές:

Μεταπτυχιακό (MSc) στη Θεωρητική Φυσική, Naval Postgraduate School, California, USA.

Μεταπτυχιακό (MA) στις Πολιτικές Επιστήμες (Τομέας Ασφάλειας) ,Naval Postgraduate   School, California, USA.

Προπτυχιακό, Ναυτική Επιστήμη και Τέχνη, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Ελλάδα

Δημοσιεύσεις:

Kantemnidis, Dimitrios. “Chaos Theory and International Relations.” Journal of Mediterranean and Balkan Intelligence, Intelligence and Technology, 6, no. 2 (December 2015): 19–28.

O Γεώργιος Κωστόπουλος είναι υποψήφιος διδάκτορας, email: gkostop@env.aegean.gr

Θέμα διδακτορικής διατριβής: «Δασική Προστασία και Διαχείριση από την Ίδρυση του Ελληνικού Κράτους (1828) στην Ίδρυση του πρώτου Εθνικού Δρυμού»

Σπουδές:

+ Μεταπτυχιακό Πρόγγραμμα Σπουδών (MSc.) «MSc. in Environmental Sciences», Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος, Μυτιλήνη

+ Μεταπτυχιακό Πρόγγραμμα Σπουδών (MSc.) «Ευρωπαϊκές Πολιτικές, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Χώρου», Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας, Αθήνα

+ Πτυχίο (BSc.) «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό», Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Περιβαλλοντική Ιστορία

Δημοσιεύσεις:

Giorgos A. Kostopoulos (2019) «The war against the goats in interwar Greece», www.environmentandsociety.org/arcadia

Η Δήμητρα Σύρου είναι υποψήφια διδάκτορας.

E-mail: syrou@env.aegean.gr

Θέμα διδακτορικής έρευνας: «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση μέσω θεσμών συνεργατικής διαχείρισης. Μελέτη και ανάλυση των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων στους ελληνικούς Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών»

Σπουδές:

  • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MSc.) «Περιβαλλοντική Πολιτική  και  Διαχείριση» , Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη
  • Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης , Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

Δημοσιεύσεις:

Σύρου Δ. (2012) «Συνεργατική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών στην  Ελληνική Πραγματικότητα: εφαρμογή, κωλύματα και προοπτικές» , Πρακτικά 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής και  Διαχείρισης, 25-27 Μαΐου, Μυτιλήνη