Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης


Το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και ΓΣΠ παρέχει υποστήριξη στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Γίνεται επίσης προσπάθεια δημιουργίας περιβάλλοντος όπου διδάσκοντες, προσωπικό, φοιτητές/τριες εργάζονται μαζί για να προάγουν τη γνώση σε εφαρμογές γεωχωρικών τεχνολογιών σε περιβαλλοντικές εφαρμογές. Αναλυτικά το Εργαστήριο υποστηρίζει:
Ολοκληρωμένη γνώση γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την Τοπογραφία, την Τηλεπισκόπηση, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ), τα GPS, τη Φωτογραμμετρία με UAS, τη Χαρτογραφία,  και τις νέες τεχνολογίες LIDAR, IFSAR, UAS, σε περιβαλλοντικές εφαρμογές.
Μεταβίβαση της γνώσης στους Προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες του Τμήματος Περιβάλλοντος και σε άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην τοπική κοινωνία, σε τοπικούς και εθνικούς δημόσιους οργανισμούς, και σε ιδιοτικούς φορείς, μέσω της εκπαίδευσης σε χώρους του Πανεπιστημίου και της από απόσταση εκπαίδευσης.
Έρευνα που εστιάζεται σε Περιβαλλοντικές εφαρμογές και δημοσίευση των αποτελεσμάτων.
Δημιουργία ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων τα οποία είναι διαθέσιμα μέσω διαδικτύου για κάθε ενδιαφερόμενο.

Ιστορικά, το Εργαστήριο δημιουργήθηκε από τον καθηγητή Ιωάννη Ν. Χατζόπουλο το 1989 αμέσως μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ήταν η πρώτη αίτηση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που υπεβλήθη στο Υπουργείο για ίδρυση εργαστηρίου η οποία εγκρίθηκε το 1995 (ΦΕΚ 76, 20-4-1995).

Περισσότερες πληροφορίες για το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης μπορούν να αναζητηθούν εδώ!

Προσωπικό

Ιωάννης Ν. Χατζόπουλος, Ομότιμος καθηγητής

Ανδρονίκη Καρασμάνογλου – Χατζοπούλου, Διδάσκουσα, Περιβαλλοντικό Σχέδιο
Ευάγγελος Παπαπαναγιώτου Ph. D., Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Θεμιστοκλής Κοντός Ph. D., Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Χρήστος Βασιλακος Ph. D., Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Αθηνά Σαντοριναίου Ph. D., Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια
Δημήτριος Παρώνης Ph. D., Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Παύλος Χριστακόπουλος Ph. D., Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Αγαθός Φιλίντας Ph. D., Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Ευαγγελία Μπουραντά, υποψήφια διδάκτορας
Όλγα Ρετσιλίδου, υποψήφια διδάκτορας
Δημήτριος Στεφανάκης, Υποψήφιος διδάκτορας
Φωκίωνας Ευαγγέλου, Διοικητικός υπάλληλος Εργαστηρίου

Διδακτορικά διπλώματα που έχουν εκπονηθεί στο Εργαστήριο

Δήμητρα Κίτσου, 1998 (Επιβλέπων Μ. Καρύδης)
Δημήτριος Γαζής, 1999 (Επιβλέπων Ι. Ν. Χατζόπουλος)
Ευάγγελος Παπαπαναγιώτου 2000 (Επιβλέπων Ι. Ν. Χατζόπουλος)
Δημητρίου Κων/νος 2002 (Επιβλέπων Χ. Κοκκώσης)
Χατζηχριστόφας Φρατζής, 2005 (Επιβλέπων Μ. Καρύδης)
Βασιλακος Χρήστος, 2007 (Επιβλέπων Ι. Ν. Χατζόπουλος)
Σαντοριναίου Αθηνά, 2008 (Επιβλέπων Ι. Ν. Χατζόπουλος)
Παρώνης Δημήτριος, 2008 (Επιβλέπων Ι. Ν. Χατζόπουλος)
Χριστακόπουλος Παύλος, 2010, (Επιβλέπων Ι. Ν. Χατζόπουλος)
Φιλίντας Αγαθός, 2011, (Επιβλέπων Ι. Ν. Χατζόπουλος)

Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας Η/Υ και λογισμικό και περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό συστημάτων σε MS-Windows και πολλούς σταθμούς εργασίας Unix. Ανάμεσα στα λογισμικά συμπεριλαμβάνονται τα:

Erdas Imagine (10-licenses),
ArcGis (25-licenses).
Geomedia (11-licenses)
IDRISI – 32 (11-licenses)
Visual Studio (11-licenses)
Photomodeler (1-license)
Autocad (1-license)

Άλλα μηχανήματα του εργαστηρίου είναι:

Κλασσικά μηχανήματα φωτογραμμετρίας και φωτοερμηνείας.
Ραδιόμετρο με τα τρία κανάλια του SPOT (πράσινο, κόκκινο, κοντινό υπέρυθρο).
Το σύστημα ψηφιακής Φωτογραμμετρίας της Intergraph μαζί με όλα τα λογισμικά για Τηλεπισκόπηση και ΓΣΠ.
Συστήματα τοπογραφίας με πυξίδες
Σύστημα τοπογραφίας ολικό σταθμό
Αρκετά GPS χειρός.
Τρεις μικρές ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές με υψηλή ανάλυση
Δύο SLR ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές Nikon D-90
Μία ψηφιακή μηχανή βίντεο στο θερμικό υπέρυθρο
Πέντε Η/Υ για έρευνα σε πτυχιακές εργασίες και μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές.
Σαρωτή χαρτών

2015-Σήμερα: Συμμετέχει στο Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ υπεύθυνος Μ. Βαΐτης και έχει αναπτύξει υλικό και προσφέρει την εξής διαδικτυακή σεμιναριακή ενότητα:
Συλλογή γεωγραφικής πληροφορίας / Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS).

2015-Σήμερα: Συμμετέχει στο Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ υπεύθυνος Δ. Χαραλαμπόπουλος και έχει αναπτύξει υλικό και προσφέρει την εξής διαδικτυακή σεμιναριακή ενότητα: 2.6. ΠΕ 6 : ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

2014-2015: Συμμετέχει στο Πρόγραμμα ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου (repository) για χρήση από φοιτητές άλλων τμημάτων και από την ευρύτερη κοινότητα Υπεύθυνος Ι. Ματσίνος. Έχει αναπτύξει βιντεοσκοπημένες διαλέξεις και πλήρες υλικό στα εξής εξαμηνιαία μαθήματα:
1. Εισαγωγή στην Τοπογραφία & Σ.Γ.Π.
2. Εισαγωγή Στην Τηλεπισκόπηση
3. Περιβαλλοντικές Εφαρμογές Σ.Γ.Π.

2013-Σήμερα: Συμμετέχει στο πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΕΙΑ «AEGIS: Πληροφοριακό Σύστημα Πρόληψης και Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών», Επιστ. Υπεύθυνος Κ. Καλαμποκίδης.

2013-Σήμερα: Συμμετέχει στο πρόγραμμα ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Υπεύθυνος Ι. Λυριτζής και έχει αναπτύξει υλικό και προσφέρει τις εξής διαδικτυακές σεμιναριακές ενότητες:
1.    E- Learning στην Αρχαιομετρία Νέες Τεχνολογίες, Συντήρηση & Διαχείριση Αρχαιοτήτων Διδακτική Ενότητα: Νέες Τεχνολογίες στην Αρχαιολογία, Συνεδρία:
GIS στην Αρχαιολογία & Νέες εξελίξεις οπτικοποίησης γεωγραφικού χώρου στην αρχαιολογία.
2.    Μέθοδοι εντοπισμού θαμμένων μνημείων   (χερσαία και θαλάσσια)
5η Εβδομαδιαία Συνεδρία:
Τεχνικές Τηλεπισκόπησης.
3.    Η Αρχαιοαστρονομία ανά τον κόσμο – Εκμάθηση εξειδικευμένων ψηφιακών εφαρμογών
Συνεδρία:
Από την αρχαία παρατηρησιακή αστρονομία, στη Γεωδαισία και στο GPS

2011-Σήμερα: Συμμετέχει στο πρόγραμμα Θαλής «LEVEL CHANGES ON THE ISLAND BEACHES OF THE AEGEAN ACHIPELAGO» Επιστ. Υπεύθυνος Αντώνης Βελεγράκης, Επιστημών της Θάλασσας.

2011-Σήμερα: Συμμετέχει στο πρόγραμμα Θαλής «GREEN TRANSPORT IN THE ISLAND AREAS» Επιστ. Υπεύθυνη Αμαλία Πολυδωροπούλου, Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών.

2009–Σήμερα: Επιστημονικός υπεύθυνος στο πρόγραμμα: «Πρότυπος Χωροταξικός Σχεδιασμός του Δήμου Δρυμαλίας για την ανάδειξη και προστασία της φυσιογνωμίας του», προϋπολογισμός: 235000€.

2006–2008 Εταίρος #11, Interreg III B Archimed: «Nέες μορφές χωρικής διακυβέρνησης για την προώθηση των πολιτικών Τοπίου στις περιοχές νερού» NetWet   3   Project.

2005- 2007: Συμμετείχε στο Πρόγραμμα:: Euromed Heritage “Defence Systems on the Mediterranean Coasts” (DSMC), project financed by European Union and it is part of an effort of scientific research on the preservation of the cultural heritage in the countries of the Mediterranean Basin.

2005 – 2007 Επιστημονικός υπεύθυνος στο πρόγραμμα: Ανάπτυξη μοντέλου υποστήριξης αποφάσεων χωρικού αστικού σχεδιασμού με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, Πολυ-Κριτηριακής Αξιολόγησης και τεχνολογίας cellular automata. Χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Έρευνας του Παν/μίου Αιγαίου.

2005 – 2010 Επιστημονικός υπεύθυνος στο πρόγραμμα: Ολοκληρωμένος αστικός σχεδιασμός για την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση αστικών λυμάτων και βιολογικής λάσπης από Μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΜΕΑΛ) σε καλλιέργειες και εδάφη. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ (ΠΕΝΕΔ – 03ΕΔ 60) και από το Δήμο Μεσολογγίου  με προϋπολογισμό 60000 Ευρώ.

  • Hatzopoulos J., D. Stefanakis, A. Georgopoulos, S. Tapinaki, P. Volonakis, I. Liritzis , 2017, “Use of Various Surveying Technologies to 3d Digital Mapping and Modelling of Cultural Heritage Structures for Maintenance and Restoration Purposes: The Tholos in Delphi, Greece”, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 17, No 4, (2017), pp. 311-336.
  • Ρήγος Α., Κόκκορης Γ.Δ., Βελεγράκης Α., Χατζόπουλος Ι.Ν., Ανδρεάδης Ο., Τρυγόνης Β., 2015, “To παραλιολόγιο του Αιγαίου Αρχιπελάγους”, Πρακτικά του 11ου Πανελλήνιου Συμπόσιου Ωκεανογραφίας και Αλιείας “Υδάτινοι Ορίζοντες: Προκλήσεις και Προοπτικές” Μυτιλήνη, 13-17 Μαϊου.
  • Βελεγράκης Α.Φ., Μονιούδη Ι.Ν., Χατζηπαυλής Α., Χατζόπουλος Ι.Ν., Ρήγος Α., Ψαρρός Φ., 2015, “Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εκτίμηση της οπισθοχώρησης των νησιωτικών παραλιών του Αιγαίου Πελάγους κάτω από αλλαγές της θαλάσσιας στάθμης”, Πρακτικά του 11ου Πανελλήνιου Συμπόσιου Ωκεανογραφίας και Αλιείας “Υδάτινοι Ορίζοντες: Προκλήσεις και Προοπτικές” Μυτιλήνη, 13-17 Μαϊου.
  • Stefanakis Dimitrios, J. Hatzopoulos, N. Margaris, N. Danalatos, 2013, “Creation of a Remote Sensing Unmanned Aerial System (UAS) for Precision Agriculture and Related Mapping Applications”, Proceedings of the annual conference of the ASPRS, March 24-28, Baltimore Maryland, USA.
  • Bouranta Evaggelia , F. Vallianatos, J. Hatzopoulos, I. Papadopoulos and P. Gaganis, 2013, “Microtremor HVSR study of site effects in the urban area of the town of Mytilene, Lesvos (Greece) – preliminary results”, Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XLVII 2013, Proceedings of the 13th International Congress, Chania, Sept. 2013.
  • Retsilidou O. N., and J. N. Hatzopoulos, 2013, “Modeling of urban land use and assessment of future urban expansion: Application in the municipality of Mytilene, Lesvos island, Greece”, Proceedings of the 13th International CEST 2013, Conference on Environmental Science and Technology Athens, Greece, 5-7 September.
  • Diamanti M., J. Hatzopoulos, and I.K.Kalavrouziotis, 2014, “Diachronic environmental evolution of the Messolonghi lagoon in Western Greece and archaeological evidence”, Proceedings of the IWA Regional Symposium on Water, wastewater and environment: Traditions and Culture. Hellenic Open University, Patras, Greece, pp. 297-307.
  • Καλαμποκίδης Κ., Βαΐτης Μ., Παλαιολόγου Π., Τάταρης Γ., Όλγα Ρετσιλίδου, Χατζόπουλος Ι., 2014, “Βάση Γεωγραφικών Δεδομένων της Νήσου Ρόδου για Διαχείριση Κινδύνων”, Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνέδριου «Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην πρόληψη και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών – Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας».
  • Ρήγος Α., Κόκκορης Γ.Δ., Βελεγράκης Α., Χατζόπουλος Ι.Ν., Ανδρεάδης Ο., Τρυγόνης Β., 2015, “To παραλιολόγιο του Αιγαίου Αρχιπελάγους”, Πρακτικά του 11ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας “Υδάτινοι Ορίζοντες: Προκλήσεις και Προοπτικές” Μυτιλήνη, 13-17 Μαϊου.
  • Βελεγράκης Α.Φ., Μονιούδη Ι.Ν., Χατζηπαυλής Α., Χατζόπουλος Ι.Ν., Ρήγος Α., Ψαρρός Φ., 2015, “Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εκτίμηση της οπισθοχώρησης των νησιωτικών παραλίων του Αιγαίου Πελάγους κάτω από αλλαγές της θαλάσσιας στάθμης”, Πρακτικά του 11ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας “Υδάτινοι Ορίζοντες: Προκλήσεις και Προοπτικές” Μυτιλήνη, 13-17 Μαΐου.