Φοιτητικά

Erasmus+

Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι ένα πρόγραμμα ακαδημαϊκής κινητικότητας φοιτητών μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. για να εκπαιδευτούν (Erasmus/Studies) και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία (Erasmus/Placement) σε άλλα κράτη-μέλη. Τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια με το Τμήμα μας στα πλαίσια του Erasmus/Studies είναι 22. Για το Erasmus/Placement δεν υπάρχουν πρωτόκολλα συνεργασίας καθώς ο κάθε φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί σε όποιον φορέα επιθυμεί (εταιρία, βιομηχανία, δημόσια υπηρεσία, ΜΚΟ, εργαστήριο Πανεπιστημίου, ερευνητικό ινστιτούτο κλπ). Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την υπεύθυνη Erasmus+ του Τμήματος Περιβάλλοντος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Όλγα-Ιωάννα Καλαντζή (ή με τον αναπληρωτή υπεύθυνο Erasmus+ του Τμήματος, Επίκουρο Καθηγητή κ. Μιχαήλ Φουντουλάκη)