Γενικές Ανακοινώσεις


Πρόγραμμα Εξεταστικής Eαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2021-22

Αναζητήστε το πρόγραμμα εδώ

Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23

Αναζητήστε την ανακοίνωση εδώ

Ανακοίνωση Τελετής Καθομολόγησης

Αναζητήστε την ανακοίνωση εδώ Αναζητήστε την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ορκομωσίας εδώ Αναζητήστε το ερωτηματολόγιο τελειοφοίτων εδώ

Ηλεκτρονική Δήλωση Επιλογής Συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου Ακ. Έτος 2021-2022

Αναζητήστε την ανακοίνωση εδώ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2021-2022

Αναζητήστε το πρόγραμμα εδώ

Διακοπή (αναστολή) Φοίτησης

Αναζητήστε την ανακοίνωση εδώ Αναζητήστε την ενημέρωση εδώ Αναζητήστε την αίτηση εδώ

Ένταξη σε καθεστώς μερικής φοίτησης

Αναζητήστε την ανακοίνωση εδώ Αναζητήστε την ενημέρωση εδώ Αναζητήστε την αίτηση εδώ

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας

Αναζητήστε την ανακοίνωση για το πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας εδώ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δείτε την ανακοίνωση εδώ Δείτε την υπέυθυνη δήλωση εδώ