Γενικές Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση για διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Αναζητήστε την ανακοίνωση εδώ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Περιβάλλοντος

Αναζητήστε την προκήρυξη εδώ

Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Εαρινού Εξαμήνου και Εμβόλιμη εξεταστική

Αναζητήστε το πρόγραμμα εδώ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2022-23

Αναζητήστε το πρόγραμμα εδώ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση Τμήματος Περιβάλλοντος

Ανζητήστε την προκήρυξη εδώ

Yπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης

Αναζητήστε την ανακοίνωση εδώ Αναζητήστε την ενημέρωση εδώ Αναζητήστε την αίτηση εδώ

Aξιολόγηση φοιτητή/φοιτήτριας από Τριμελή Επιτροπή – Ν.4957/2022-άρθρο 65-παρ. 6-

Αναζητήστε την ανακοίνωση εδώ Αναζητήστε την αίτηση αξιολόγησης εδώ

Διακοπή (αναστολή) Φοίτησης

Αναζητήστε την ανακοίνωση εδώ Αναζητήστε την ενημέρωση εδώ Αναζητήστε την αίτηση διακοπής φοίτησης εδώ Αναζητήστε την αίτηση για άρση διακοπής φοίητσης εδώ

Ένταξη σε καθεστώς μερικής φοίτησης

Αναζητήστε την ανακοίνωση εδώ Αναζητήστε την ενημέρωση εδώ Αναζητήστε την αίτηση ένταξης εδώ Αναζητήστε την αίτηση άρσης ένταξης εδώ

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας

Αναζητήστε την ανακοίνωση για το πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας εδώ