33 μέλη διδακτικού προσωπικού, το 25% γυναίκες

Τρεις Καθηγητές μεταξύ των κορυφαίων 2% παγκοσμίως (Research.com 2022)

Search

Προσωπικό

Το προσωπικό του Τμήματος Περιβάλλοντος διαρθρώνεται σε: