Μιχάλης Αγγελίδης


Καθηγητής Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης

 

Γραφείο: 205, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36232

E-mail: magel@aegean.gr

  • Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1985
  • D.E.A. Οικολογίας, Universite Paris 7, Γαλλία, 1978
  • Πτυχίο Χημείας, Χημικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών, 1978
  • Περιβαλλοντική χημεία
  • Ρύπανση θάλασσας και εσωτερικών υδάτων
  • Διαταραχή των βιογεωχημικών κύκλων ιχνοστοιχείων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες
Αναλυτικό Βιογραφικό