Μιχάλης Αγγελίδης


Καθηγητής Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης

 

Γραφείο: 205, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36232

E-mail: magel@aegean.gr

 • Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1985
 • D.E.A. Οικολογίας, Universite Paris 7, Γαλλία, 1978
 • Πτυχίο Χημείας, Χημικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών, 1978
 • Περιβαλλοντική χημεία
 • Ρύπανση θάλασσας και εσωτερικών υδάτων
 • Διαταραχή των βιογεωχημικών κύκλων ιχνοστοιχείων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες
 • Orani, A.M., Vassileva, E., Wysocka, I., Angelidis, M., Rozmaric, M., Louw, D. (2018). Baseline study on trace and rare earth elements in marine sediments collected along the Namibian coastMarine Pollution Bulletin, 131 : Part A, 386–395.
 • Angelidis, M.O. (2015). Waste disposal and ocean pollution, in: Handbook of Ocean Resources and Management (eds. Smith, H. D., Suarez de Vivero, J. L. and Agardy, T. S.), Taylor & Francis/Routledge (in press)
 • Vasileva, E., Azemard, S. and Angelidis, M.O. (2013). Trace reference materials and recommended analytical methods for a global Mercury monitoring in the marine environment. International Environmental Technology online, (May/June 2013): 6-7.
 • Strogyloudi, E., Christides, A., Papathanassiou, E., Angelidis, M.O (2012). Metal concentrations and metallothionein levels in Mytilus galloprovincialis from Elefsis Bay (Saronikos Gulf), Greece. Environmental Monitoring and Assessment, 184:7189–7205. DOI 10.1007/s10661-011-2490-z.
 • Angelidis, M.O., Radakovitch O., Veron, A., Aloupi, M., Heussner S., Price, B (2011) Anthropogenic metal contamination and sapropel imprints in deep Mediterranean sediments. Marine Pollution Bulletin, 62: 1041-1052.
Αναλυτικό Βιογραφικό