Αντώνιος Σκουλούδης


Επίκουρος Καθηγητής Τομέα  Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

Γραφείο: 203, Κτήριο Ξενία Α’

Τηλέφωνο: 22510 36277

E-mail: skouloudis@env.aegean.gr

  • Διδακτορικό στην Εταιρική Υπευθυνότητα, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2014)
  • Mάστερ, Περιβαλλοντική Πολιτική & Διαχείριση, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2007)
  • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2005).
  • Οικονομία και Προσαρμογή-Ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή
  • Οικονομική αξιολόγηση climate services
  • Λογιστική και λογοδοσία για το περιβάλλον και την αειφορία
  • Περιβαλλοντική υπευθυνότητα και οικονομική δραστηριότητα
  • Αειφόρος ανάπτυξη

Halkos G., Skouloudis A., Malesios C. & Jones N. (2020) A Hierarchical Multilevel Approach in Assessing Factors Explaining Country-Level Climate Change Vulnerability. Sustainability, 12(11), 4438

Halkos, G. & Skouloudis, A. (2020) Environmental technology development and diffusion: panel data evidence from 56 countries. Environmental Economics and Policy Studies, 1-14.

Chatzitheodorou K., Skouloudis, A. Evangelinos, K. & Nikolaou, I. (2019) Exploring socially responsible investment perspectives: A literature mapping and an investor classification. Sustainable Production and Consumption, 19, 117-129.

Halkos, G. & Skouloudis, A. (2020) Investigating resilience barriers of small and medium-sized enterprises to flash floods: a quantile regression of determining factors. Climate and Development,  12(1): 57-66.

Leal Filho W., Skouloudis A., Brandli L.L., Salvia A.L., Avila L. V., & Rayman-Bacchus L. (2019) Sustainability and Procurement Practices in Higher Education Institutions: Barriers and Drivers. Journal of Cleaner Production, doi: 10.1016/j.jclepro.2019.05.202

Anagnostopoulos T., Skouloudis A., Khan N. and Evangelinos K. (2018), Incorporating Sustainability Considerations into Lending Decisions and the Management of Bad Loans: Evidence from GreeceSustainability10(12), 4728

Skouloudis A., Malesios C., Dimitrakopoulos P.G. 2019. Corporate biodiversity accounting and accountability in megadiverse countries: An examination of indicators disclosed in sustainability reportsEcological Indicators 98: 888-901.

Halkos, G., & Skouloudis, A. (2018) Corporate social responsibility and innovative capacity: Intersection in a macro-level perspectiveJournal of Cleaner Production, 182, 291-300.

Halkos, G., Skouloudis, A., Malesios, C., & Evangelinos, K. (2018) Bouncing Back from Extreme Weather Events: Some Preliminary Findings on Resilience Barriers Facing Small and Medium‐Sized EnterprisesBusiness Strategy and the Environment, Early View.

Dsouli, O., Khan, N., Kakabadse, N. K., & Skouloudis, A. (2018). Mitigating the Davos dilemma: towards a global self-sustainability indexInternational Journal of Sustainable Development & World Ecology, 25(1), 81-98.

Malesios, C., Skouloudis, A., Dey, P. K., Abdelaziz, F. B., Kantartzis, A. and Evangelinos, K. (2018) The impact of SME sustainability practices and performance on economic growth from a managerial perspective: Some modeling considerations and empirical analysis results. Business Strategy and the Environment, Early View.

Αναλυτικό Βιογραφικό