Δημήτρης Φραγκίσκος Λέκκας


Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης

Γραφείο: 301

Τηλέφωνο: 2251036238

E-mail: dlekkas@env.aegean.gr

  • Μεταδιδακτορική Έρευνα (Post Doc) – Μεταδιδακτορικό πρόγραμμα Πυθαγόρας II. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Μονάδα Διαχείρισης Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων (3/2005 – 12/2006).
  • Μεταδιδακτορική Έρευνα (Post Doc), Τμήμα Πολιτικών και Περιβαλλοντολόγων Μηχανικών, Imperial College London, Ηνωμένο Βασίλειο (5/2002 – 4/2004).
  • Ph.D., DIC στην Υδρολογία, Τμήμα Πολιτικών και Περιβαλλοντολόγων Μηχανικών, Imperial College London, Ηνωμένο Βασίλειο (10/1998 – 7/2002).
  • Πτυχίο, Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Αιγαίου (10/1994 – 7/1998).

Ανάλυση και προσομοίωση Περιβαλλοντικών Συστημάτων, ανάπτυξη εργαλείων για την διαχείριση υδατικών συστημάτων, υδρολογικά μοντέλα, ανάλυση ξηρασίας και επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, διαχείριση στερεών αποβλήτων, κομποστοποίηση, κυκλική οικονομία

Αναλυτικό Βιογραφικό