Μιχαήλ Φουντουλάκης


Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης

Γραφείο: 207, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510 36288

E-mail: fountoulakis@env.aegean.gr

  • Μεταδιδακτορική Έρευνα-ΙΚΥ, Τμήμα Γεωπονίας, ΤΕΙ Κρήτης (2008)
  • Διδακτορικό, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (2005)
  • Πτυχίο, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (2001)
  • Παραγωγή βιοαερίου με αναερόβια χώνευση
  • Τεχνητοί υγρότοποι
  • Αποκεντρωμένα συστήματα επεξεργασίας αστικών λυμάτων
  • Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων