Ομότιμοι – Διατελέσαντες Καθηγητές


 • Νικόλαος Βερνίκος
 • Χριστίνα Γιούργα
 • Νικόλαος Δαναλάτος
 • Μιχαήλ Καρύδης
 • Χαράλαμπος Κοκκώσης
 • Θεμιστοκλής Λέκκας, Ομότιμος Καθηγητής
 • Νικόλαος Σ. Μάργαρης
 • Αχιλλέας Μητσός
 • Γεώργιος Μπίσκος
 • Μιχάλης Σκούρτος
 • Κωνσταντίνος M. Σοφούλης, Ομότιμος Καθηγητής
 • Πολυχρόνης Τζεδάκης
 • Κωνσταντίνα Τσαμπούκου-Σκαναβή
 • Κωνσταντίνος Χαλβαδάκης, Ομότιμος Καθηγητής
 • Ιωάννης Ν. Χατζόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής