Στέργιος Βακάλης


Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης

Γραφείο: 304, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510 36240

E-mail: vakalis@env.aegean.gr

  • Μεταδιδακτορική Έρευνα (Υποτροφία Ακαδημαϊκής Αριστείας ΙΚΥ – Siemens), Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2017)
  • Διδακτορική Διατριβή (Ph.D.), Libera Università di Bolzano, Ιταλία (2016)
  • MSc in Sustainable Resource Management, Technische Universität München, Γερμανία (2012)
  • Πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης (2010)
  • Βιοενέργεια και Βιοκαύσιμα
  • Ενεργειακή Μοντελοποίηση
  • Ενέργεια από Απόβλητα (Waste-to-energy)
  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (τεχνολογίες, πολιτική και διαχείριση)
  • Θερμοδυναμική Ανάλυση Ενεργειακών Συστημάτων
  • Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA) και Πολυκριτηριακή Λήψη Αποφάσεων (ενεργειακά συστήματα, διαχείριση πόρων/ αποβλήτων)