Στέργιος Βακάλης


Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης

Γραφείο: 304, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510 36240

E-mail: vakalis@env.aegean.gr

 • Μεταδιδακτορική Έρευνα (Υποτροφία Ακαδημαϊκής Αριστείας ΙΚΥ – Siemens), Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2017)
 • Διδακτορική Διατριβή (Ph.D.), Libera Università di Bolzano, Ιταλία (2016)
 • MSc in Sustainable Resource Management, Technische Universität München, Γερμανία (2012)
 • Πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης (2010)
 • Βιοενέργεια και Βιοκαύσιμα
 • Ενεργειακή Μοντελοποίηση
 • Ενέργεια από Απόβλητα (Waste-to-energy)
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (τεχνολογίες, πολιτική και διαχείριση)
 • Θερμοδυναμική Ανάλυση Ενεργειακών Συστημάτων
 • Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA) και Πολυκριτηριακή Λήψη Αποφάσεων (ενεργειακά συστήματα, διαχείριση πόρων/ αποβλήτων)
 • Vakalis, S., Moustakas, K., Heimann, R., Loizidou, M. (2019). The Renewable Battery Concept via conversion of agricultural waste into biocoal using frictional pyrolysis. Journal of Cleaner Production 229, 1183-1188.
 • Vakalis, S. and Moustakas, K. (2019). Modelling of Advanced Gasification Systems (MAGSY): Simulation and Validation for the Case of the Rising Co-current Reactor. Applied Energy 242, 526 – 533.
 • Vakalis, S., Moustakas, K. and Loizidou, M. (2019). Energy Efficiency of Waste-to-Energy Plants with a Focus on the Comparison and the Constraints of the 3T Method and the R1 Formula. Renewable & Sustainable Energy Reviews 108, 323 – 329.
 • Vakalis, S., Moustakas, K., Benedetti, V., Cordioli, E., Patuzzi, F., Loizidou, M., Baratieri, M. (2019). Centralized collection scheme and torrefaction of spent coffee grounds – an introduction to the concept of the “COFFEE BIN”. Environmental Science and Pollution Research, https://doi.org/10.1007/s11356-019-04919-3.
 • Vakalis, S., and Moustakas, K. (2019). Applications of the 3T Method and the R1 Formula as Efficiency
  Assessment Tools for Comparing Waste-to-Energy and Landfilling. Energies 12, 1066.
 • Vakalis, S., Ahmad, J., Heimann, R., Patuzzi, F., Baratieri, M. (2018). The Case of Frictional Torrefaction and the Effect of Reflux Condensation on the Operation of the Rotary Compression Unit. Bioresource Technology 268, 91 – 96.
 • Vakalis, S., Moustakas, K. and Loizidou, M. (2018). Assessing the 3T method as a replacement to R1 formula for measuring the efficiency of waste-to-energy plants. Waste Management & Research 36, 810 – 817.
 • Vakalis, S., Moustakas, K., Sénéchal, U., Schneider, R., Salomo, B., Kurz, M., Malamis, D., Zschunke, T. (2018). Utilization of thermodynamic modelling for assessing the operation of the after-burner in a Biomass Gasifier. Journal of Cleaner Production 170; 70 – 75.
 • Vakalis, S., Semitekolos, D., Novakovic, J., Moustakas, K., Zoumpoulakis, L. and Loizidou, M. (2018).  Introduction to the concept of particleboard production from mixtures of sawdust and dried food waste. Waste and Biomass Valorization 9, 2373–2379.