Τριαντάφυλλος Ακριώτης


Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων

Διευθυντής Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

 

Γραφείο: 307, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36235

E-mail: takr@aegean.gr

  • D.Phil. Biological Sciences, (Edward Grey Institute of Field Ornithology), Πανεπιστήμιο Οξφόρδης (UK), 1987
  • B.Sc. Biology, Πανεπιστήμιο του Exeter (UK), 1982
  • Οικολογία σπονδυλωτών με ιδιαίτερη έμφαση στα μεσογειακά και υγροτοπικά οικοσυστήματα.
  • Μελέτη της βιολογικής ποικιλότητας. Διαχείριση και προστασία φυσικών οικο­συστημάτων.
  • Μελέτη της μετανάστευσης των πουλιών.
Αναλυτικό Βιογραφικό