Τριαντάφυλλος Ακριώτης


Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων

Διευθυντής Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

 

Γραφείο: 307, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36235

E-mail: takr@aegean.gr

  • D.Phil. Biological Sciences, (Edward Grey Institute of Field Ornithology), Πανεπιστήμιο Οξφόρδης (UK), 1987
  • B.Sc. Biology, Πανεπιστήμιο του Exeter (UK), 1982
  • Οικολογία σπονδυλωτών με ιδιαίτερη έμφαση στα μεσογειακά και υγροτοπικά οικοσυστήματα.
  • Μελέτη της βιολογικής ποικιλότητας. Διαχείριση και προστασία φυσικών οικο­συστημάτων.
  • Μελέτη της μετανάστευσης των πουλιών.

Zevgolis Y., Sazeides Chr., Zannetos St., Grammenou V., Fyllas N., Akriotis Tr., Dimitrakopoulos P.G. & Troumbis A., (2022) Investigating the effect of resin collection and detecting fungal infection in resin-tapped and non-tapped pine trees, using minimally invasive and non-invasive diagnosticsForest Ecology and Management, 524:120498

Zevgolis Y.G., Alsamail M.Z., Akriotis T., Dimitrakopoulos P.G., Troumbis A.Y. (2022) Detecting, quantifying, and mapping urban trees’ structural defects using infrared thermography: implications for tree risk assessment and managementUrban Forestry & Urban Greening, 127691

Zevgolis Y. G., Zannetos S. P. & Akriotis T. (2022). Physiological response of a wild rodent to experimental manipulations in its natural environment using infrared thermography. Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy

Zevgolis Y.G., Kamatsos, E., Akriotis T., Dimitrakopoulos P.G. & Troumbis A.Y. (2022) Estimating Productivity, Detecting Biotic Disturbances, and Assessing the Health State of Traditional Olive Groves, Using Nondestructive Phenotypic Techniques. Sustainability, 14, 391

Αναλυτικό Βιογραφικό