Αλέξανδρος Γαλανίδης


Αλέξανδρος Γαλανίδης

Γραφείο: Β5, Κτήριο Ξενία Β

Τηλέφωνο: 22510 36215

Email: agal (@) env.aegean.gr

  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2008
  • Πτυχίο Περιβαλλοντολόγου, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 1994
  • Οικολογία Εισβολών
  • Βιοποικιλότητα και Λειτουργία των Οικοσυστημάτων
  • Πειραματική Οικολογία
  • Σχεδιασμός Διατήρησης της Φύσης
  • Αγρο-βιοποικιλότητα

Douma C., Koutis K., Thanopoulos R., Tsigou R., Galanidis A., Bebeli P.J. (2016). Diversity of agricultural plants on Lesvos Island (Northeast Aegean, Greece) with emphasis on fruit trees. Scientia Horticulturae, 210:65–84.

Galanidis A., Troumbis A.Y., P.G. Dimitrakopoulos (2012) Long-term invasibility patterns in Mediterranean grasslands of varying initial diversities. Journal of Biological Research, 18:205-217.