Μαρία Αλούπη


Περιβαλλοντική Χημεία & Ανάλυση

 

Γραφείο: 205 – Κτήριο Ξενία Α

Τηλ.: +30 22510 36225

Email: malou@env.aegean.gr

  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (1999)
  • Πτυχίο Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1989)

Βαρέα μέταλλα στο περιβάλλον: ανάλυση, βιογεωχημεία, οικοτοξικολογία, ρύπανση, Χημεία και ρύπανση περιβάλλοντος.

Αναλυτικό Βιογραφικό