Ανδρέας Ι. Τρούμπης


Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων

Διευθυντής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων

Διευθυντής Εργαστηρίου Διαχείρισης Βιοποικιλότητας

 

Γραφείο: 306, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36231

E-mail: atro@aegean.gr

  • Doctorat (nouveau regime) Οικολογίας και Δυναμική των Πληθυσμών, CNRS / Centre L. Emberger, Montpellier, Γαλλία, 1985.
  • DEA Oικολογίας και Διαχείρισης Οικοσυστημάτων, Universite P.  Sabatier, Toulouse III Γαλλία, 1981.
  • Maitrise Bιολογίας των Πληθυσμών, Universite P. Sabatier, Toulouse III Γαλλία, 1980.

Διαχείριση χερσαίων οικοσυστημάτων, βιολογία της διατήρησης προστατευτέων ειδών και βιοτόπων, περιβαλλοντική πολιτική προϊόντων και υπηρεσιών.

Αναλυτικό Βιογραφικό