Αντώνης Ανδρέου


Πληροφορική & Προγραμματισμός Η/Υ

 

Γραφείο: 213 – κτήριο Ξενία Α  

Τηλ.: 22510-36285

Email: andreou@aegean.gr 

  • MSc Computer Graphics & Virtual Environmnets, University of Hull, England
  • Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Empty tab. Edit page to add content here.