Προσωπικό

Διοικητικό Προσωπικό

Διαμάντη Μουτζούρη – Προϊσταμένη Γραμματείας

Γραφείο: 215 – κτήριο Ξενία Α

Τηλ.: 22510 36284

Email: dmoutzou@aegean.gr

Ελπίδα Βαμβακά – Γραμματέας

Γραφείο: 215 – κτήριο Ξενία Α

Τηλ.: 22510 36203

Email: evamvaka@aegean.gr