Κωνσταντίνος Ηρ. Ευαγγελινός


Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

 

Γραφείο: 202, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36292

E-mail: kevag@aegean.gr

  • Διδακτορικό (PhD), Imperial College, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και οι Επιπτώσεις τους στη Περιβαλλοντική Πολιτική καθώς και στη Στρατηγική της Βιομηχανίας, 2003
  • Master (MSc), Πανεπιστήμιο του York, (UK), με αντικείμενο Περιβαλλοντικά Οικονομικά και Περιβαλλοντική Διαχείριση, 1996
  • Πτυχιούχος του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 1995
  • Περιβαλλοντική διαχείριση φορέων και επιχειρήσεων
  • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMAS, ISO 14001)
  • Περιβαλλοντική Πολιτική
  • Κοινωνική Υπευθυνότητα επιχειρήσεων
  • Πράσινα προϊόντα και κατανάλωση
  • Ποσοτικές και ποιοτικές ερευνητικές μέθοδοι
Αναλυτικό Βιογραφικό